Автор: admin

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Жамалова Тазагулдүн СД1-1-19 тайпасына «Терапиядагы медайым иши БМЖ курсу менен» сабагынан «Отек Квинке, крапивница» деген темадагы ачык сабагы болуп өттү. Ачык сабак өтө мазмундуу, кызыктуу, практикалык көндүмдөрдүн жана ролдоштурулган оюндардын коштоосунда өттү.

2021-жылдын 18-майында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Нажиманов Жыргалбек Сд1-(2)-19 тайпасына «Чума оорусу» деген темада ачык сабак өттү.

и ещё 4 Нравится Комментировать Поделиться

2021-жылдын 7-майында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучусу Мавлюда Абдураимжанова СД-1-19(1,2) тайпасына Улуу жеңиштин 76 жылдыгына карата «Эч ким, эч качан унутулбайт» деген темадагы куратордук саат өттү.

и ещё 9

2021-жылдын 13-апрель күнү Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Юсупова Бактыгул Эрмековна «Эндемический зоб»деген темада ФЯ-10-20(1) тайпасына ачык сабак өттү. Сабак кызыктуу, мазмундуу жана толугу менен өз максатына жетип, студенттер жаңы билим, билгичтик, көндүмдөргө ээ болушту.

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Саримбаева Наргуль 30-апрелде ЛД1-19 тайпасына Философия сабагынан «Медицинада жана адам жашоосунданы диалектикалык категориялардын маани манызы» деген темада өтө мазмундуу, кызыктуу, оюндардын коштоосунда Ачык сабак өттү.

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Саримбаева Наргуль 30-апрелде ЛД1-19 тайпасына Философия сабагынан «Медицинада…

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Рахманова Замиранын 22- апрелде Фя7-20(2) тайпасына Клиникалык патология сабагынан «Аз кандуулук» деген темадагы ачык сабагы болуп өттү.Ачык сабак врач терапевт Камилова Ферузанын коштосунда болду. Сабак кызыктуу, мазмундуу болуп, толугу менен өз максатына жетти.

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Рахманова Замиранын 22- апрелде Фя7-20(2) тайпасына Клиникалык патология…

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Камилова Ферузанын 28- апрелде ЛД1-1-19 тайпасына терапия сабагынан «Острый инфаркт миокарда» деген темадагы ачык сабагы болуп өттү. Ачык сабак өтө мазмундуу, кызыктуу, практикалык көндүмдөрдүн жана ролдоштурулган оюндардын коштоосунда өттү.

  Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Камилова Ферузанын 28- апрелде ЛД1-1-19 тайпасына терапия…

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучусу Мавлюда Абдураимжанованын 23-апрелде СД-1-2-3-20-(1,2) тайпаларына Медайым ишинин негиздери сабагынан «Паллиативдик жардам жөнүндө түшүнүк, бейтапка паллиативдик жардам көрсөтүү» деген темадагы ачык сабак болуп өттү. Сабак мазмунду болуп, толугу менен өз максатына жетти.

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучусу Мавлюда Абдураимжанованын 23-апрелде СД-1-2-3-20-(1,2) тайпаларына Медайым ишинин негиздери сабагынан…

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучусу Мавлюда Абдураимжанованын 23-апрелде СД-1-2-3-20-(1,2) тайпаларына Медайым ишинин негиздери сабагынан…

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучулары»Медайым ишинин негиздери» сабагынан 1-курстун медайым иши, дарылоо иши, акушердик иши адистигинин студенттерин өндүрүштүк практикага даярдап, конференция өткөрүштү.

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучулары»Медайым ишинин негиздери» сабагынан 1-курстун медайым иши, дарылоо иши, акушердик…

жаңылыктар топтому