ТАРЫХЫ

НАЗАД

«Гуманитардык сабактар» бирикмеси.

                Бирикме башчысы    Арапова Акмоор

«Гуманитардык сабактар» бирикмеси (КОУ)  ОшМСУнун, медициналык колледжинин  курамындагы  окуу  болугу  болуп  эсептелет. Бирикме КОУнун  мурдагы  ректору  А.И.Исманжановдун  буйругу менен уюшулган.

Бирикме  ОшМСУнун  медициналык коллежинин негизги имаратында жана №-2 корпусунун биринчи, учунчу кабатында жайгашкан.

«Гуманитардык сабактар» бирикмеси 2005-жылдын сентябрь айынан тартып иштей баштаган. Бирикме уюшулган кундън тартып томонку жолдоштор бирикмени жетектешти:

2005-жылдын сентябрь айынан тарта 2007-2008-окуу жылына чейин  У.М.Ашимов.

2008-2009, 2009-2010-окуу жылдары У.А.Алымкулов.

2010-2011-окуу  жылы А.А.Эргешова.

2011-2012-окуу  жылы Б.А.Байтиков.

2012-2013-окуу жылы Ж.Т.Каденова

2014-2015-окуу  жылынан  «Гуманитардык  сабактар»  бирикмесинин  башчысы  болуп  эмгектенип  келе жатат.

Бирикме орто медицина кызматкерлерин даярдоого багыттылган иш чараларды уюштуруу, окутуучулардын студенттер менен иштоодо чыгармачылыгын оркундотууну алдыга максат кылып коюу менен план боюнча отурумдарда, окуу усулдук жана пландан тышкаркы иштерди откорууну пландаштырат. Ошондой эле, бирикмеде англис тили, орус тили, кыргыз тили жумалыктары откорулуп келет. Студенттердин жан дуйносун угуу, аларга моралдык колдоо корсотуудо таланттуу жаштарды тандоо максатында «Студенттик жаз» лирикалык кечесин откоруу, бирикмеде салтка айланган жакшы саамалыктардын бири. Андан сырткары университеттин ректораты жана коллеждин директору менен биргеликте пландаштырылган иштерди алып барат.

 

Азыркы кундо «Гуманитардык сабактар» бирикмеси томонку 12 сабакты оз ичине камтыйт:

 

 1. Кыргыз тили
 2. Манас таануу
 3. Орус тили
 4. Англис тили
 5. Латын тили
 6. Кыргызстан тарыхы
 7. Философия
 8. Математика жана информатика
 9. Кесиптик ишмердуулукту маалыматтык касыздоо
 10. Укук таануу
 11. Кесиптик ишмердуулукту укуктук касыздоо
 12. Саламаттыкты сактоонун башкаруунун  жана  экономикасы
 13. Дене тарбия

 

Бирикмеде бугунку кундо томонку окутуучулар курамы эмгектенип

жатышат:

 

 1. Арапова А.Д.- бирикме башчысы, чет тили жана латын тили мугалими.
 2. Алдашов Ш.К. — кыргыз тили мугалими.
 3. Байтиков Б.Э.- (КР Эл Агартуу Отличниги 1999-ж,областык жана шаардык ардак грамоталарынын ээси.) кыргыз тили жана тарых мугалими.
 4. Баитова Б.Т.– кыргыз тили мугалими.
 5. Бакашова Д.О.-кыргыз тили мугалими
 6. Муратов Т.Р.-кыргыз тили мугалими
 7. Алиханова А.М.- орус тили мугалими.
 8. Абдувалиева Э.А.- (изилденуучу) орус тили мугалими.
 9. Абдивалиева Г.А.- орус тили мугалими.
 10. Сарыбаева С.Э.-орус тили мугалими
 11. Зикирова А.А.- (аспирант) орус тили мугалими
 12. Каденова Ж.Т.- (изилденуучу) чет тили жана латын тили мугалими.
 13. Маширапова А. – чет тили жана латын тили мугалими.
 14. Пахтакунова Д.- чет тили жана латын тили мугалими.
 15. Калилова Г.К.- чет тили жана латын тили мугалими
 16. Бабакулова Б.-чет тили жана латын тили мугалими.
 17. Сулайманова М.К. – (аспирант) чет тили жана латын тили мугалими.
 18. Абдураимов К.К – укук таануу жана КИУК мугалими.
 19. Саримбаева Н.А.- тарых жана философия мугалими.
 20. Акжолов О.- (изилденуучу) укук таануу жана КИУК мугалими
 21. Эргешова А.А.-(КР Эл Агартуу Отличниги 2010-ж.) математика жана

информатика, КИМК мугалими.

 1. Исхаков У.М. — математика жана информатика , КИМК мугалими.
 2. Турсунов П.К.- (аспирант) математика жана информатика КИМК мугалими.
 3. Авазов К.- дене тарбия мугалими.
 4. Каимов К.К.- (аспирант) дене тарбия мугалими
 5. Токтобаев А.- дене тарбия мугалими
 6. Назаров А.Х. — дене тарбия мугалими.
 7. Джалалдинов У. — дене тарбия мугалими.
 8. Тентимишова А.К.-орус тил.
 9. Гуламова З.-саламаттыкты сактоону башкаруунун экономикасы мугалими
 10. Асанова Ж.-лаборант

 

«Гуманитардык сабактар» бирикмесинде 26 сабак отуучу каана жана 4 лекция окуу кааналары бар. Бирикменин № 309 лекциялык окуу каанасы мультимедиалык аппарат менен камсыздалган. Ар бир сабак отулуучу  кааналар  предметтерге  ылайыкташтырылып  жабдылган.