ТАРЫХЫ

НАЗАД

«Жалпы медициналык сабактар» бирикмеси.

Бирикме башчысы  Талипов Насир

 

«Жалпы медициналык сабактар» бирикмеси томонку 8 сабакты оз ичине  камтыйт:

 

 1. Кишинин анатомиясы жана физиологиясы.
 2. Патологиялык анатомия жана патологиялык физиология.
 3. Фармакология.
 4. Клиникалык фармакология.
 5. Адамдын гигиенасы жана экологиясы.
 6. Дени сак адам жана анын чойрсу.
 7. Сестралык иштин негиздери.
 8. Социалдык патронаж.

 

Бирикмеде бугунку кундо томонку окутуучулар курамы эмгектенип

жатышат:

 

 1. Джумаев Р.М. — м.и.к., «Адамдын гигиенасы жана экологиясы» жана «Дени сак адам жана анын чойросу» сабактары окутуучусу;
 2. Талипов Н.Т. — «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы жалпы патология негиздери менен» жана «Фармакология» сабактары окутуучусу;
 3. Токтобаева Р.О. — «Сестралык иштин негиздери» жана «Социалдык патронаж» сабактары окутуучусу;
 4. Сатыбалдиев Н.М. — «Фармакология» жана «Клиникалык фармакология» сабактары окутуучусу;
 5. Хашимова Т.И. — «Фармакология» жана «Клиникалык фармакология» сабактары окутуучусу;
 6. Назарбекова А.К. — «Сестралык иштин негиздери» жана «Социалдык патронаж» сабактары окутуучусу;
 7. Учуев У.А. — «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы жалпы патология негиздери менен» сабагы окутуучусу;
 8. Абдураимжанова М.З. — «Сестралык иштин негиздери» жана «Социалдык патронаж» сабактары окутуучусу;
 9. Кудайбердиева А.М. — «Сестралык иштин негиздери» жана «Социалдык патронаж» сабактары окутуучусу;
 10. Алдашева С.Т. — «Адамдын гигиенасы жана экологиясы» жана «Дени сак адам жана анын чойросу» сабактары окутуучусу;
 11. Мамасаидов Ж.Ш. — «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы жалпы патология  негиздери менен» сабагы окутуучусу;
 12. Мырзабаева А.А. — «Фармакология» жана «Клиникалык фармакология» сабактары окутуучусу;
 13. Беков Б.И. — «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы жалпы патология негиздери менен» сабагы окутуучусу;
 14. Эгембердиева А.Т. — «Сестралык иштин негиздери» жана «Социалдык патронаж» сабактары окутуучусу;
 15. Таджибаева А.М. — «Сестралык иштин негиздери» жана «Социалдык патронаж» сабактары окутуучусу;
 16. Доранова Д.А. — «Фармакология» жана «Клиникалык фармакология» сабактары окутуучусу;
 17. Саматова Ж.Ж. — «Фармакология» жана «Клиникалык фармакология» сабактары окутуучусу;
 18. Абдыкаров М.М — «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы жалпы патология  негиздери менен» сабагы окутуучусу;
 19. Сатар кызы Минавар – бирикменин лаборанты.

 

«Жалпы медициналык сабактар» бирикмесинде 20 сабак отуучу каана жана 4 лекция окуу кааналары бар. 2 лекция окуу каанасы мультимедиалык аппарат менен камсыздалган. Бирикменин №07 окуу каанасында анатомиялык музей жайгашкан, ал жерде адамдын органдарынан жасалган препараттар бар. №1 окуу каанасында студентер учун «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы» сабагынан кърсътмъ куралдар – съъктър, плакаттар жана планшеттер бар. №208 жана №210 окуу кааналарында «Сестралык иштин негиздери» сабагынан студенттерге керектуу  денгээлде билим беруу учун муляждар, фантомдор, бикстер жана башка медициналык жабдыктар жетиштуу.