НАЗАД

“Педиатрия, акушерство жана гинекология сабактар” бирикмеси.

   Бирикме башчысы  Жапарова Динара  

 

«Педиатрия, акушерство жана гинекология» бирикмеси томонку

4 сабакты оз ичине  камтыйт:

 

1.Акушерство

2.Гинекология

3.Педиатрия

 1. Уй болъно пландаштыруу жана саламатты сактоо

 

Бирикмеде бугунку кундо томонку окутуучулар курамы эмгектенип  жатышат:

 

 1. Жапарова Д.Б -“Акушерство” жана “Гинекология” сабактар окутуучусу
 2. Байсалова Э.А — “Акушерство” жана “Гинекология” сабактар окутуучусу
 3. Ахматова М.А- “Акушерство”, “ОРЗ” сабактар окутуучусу
 4. Абдыраева Б.Р – “Педиатрия”, “Педиатрия балдар жугуштуу ооруу менен” сабактар окутуучусу

5 .Боромбаева Г.Т — “Педиатрия” сабактар окутуучусу

 1. Рыскулова А.Ж — “Педиатрия” сабактар окутуучусу
 2. Насырова Н.А — “Педиатрия” сабактар окутуучусу
 3. Маматалиева Б.М — “Акушерство” жана “Гинекология” сабактар окутуучусу
 4. Худайбердиева У.А. — “Педиатрия”, “Педиатрия балдар жугуштуу ооруу менен” сабактар окутуучусу
 5. Киргизбаев У.С.- “Педиатрия” сабактар окутуучусу
 6. Сатинбаева Р. — “Педиатрия” сабактар окутуучусу
 7. Орозбаева А.Р — “Акушерство” жана “Гинекология”, “ОРЗ” сабактар окутуучусу
 8. Калилова А.Б — “Акушерство” жана “Гинекология”, “ОРЗ” сабактар окутуучусу

14.Табалдиева Э.М -“Педиатрия” сабактар окутуучусу

15.Тоокебаева А.А —  “Акушерство” жана “Гинекология” сабактар окутуучусу

 1. Орозбай кызы Жанылмырза — -“Акушерство” жана “Гинекология” сабактар окутуучусу
 2. Абдикаримова Н — “Педиатрия” сабактар окутуучусу
 3. Харыбекова Н.Ж — “Педиатрия” сабактар окутуучусу
 4. Нышанбаева З.Т – бирикменин лобаранты

« Педиатрия, акушерство жана гинекология » бирикмесинде 14 сабак отуучу каана жана 1 лекция окуу кааналары бар. 1  окуу каанасы мультимедиалык аппарат менен камсыздалган. Бирикменин №206  каанасында студентер учун «Акушерство жана гинекология» сабагынан кърсътмъ куралдар – муляждар, фантомдор, плакаттар жана планшеттер бар. №203 жана №207 окуу кааналарында «Педиатрия» сабагынан студенттерге керектуу денгээлде билим беруу учун муляждар, фантомдор жана башка медициналык жабдыктар жетиштуу.