ТАРЫХЫ

НАЗАД

“Химия, биология жана фармация” сабактары бирикмеси

“Химия, биология жана фармация” сабактар бирикмеси 2005-жылдын 11-октябрь №39/1-д буйругунун негизинде түзүлгөн.

2005-жылдын 13-октябрь №39/2-д буйругунун негизинде бирикменин башчысы болуп Ниязалиева Зейнеп Курманбековна дайындалган. Бирикме № 2- корпустун 2- кабатында жана № 3- корпустун 1- кабатында жайгашкан.

Бирикмеде: 12 окуу каана, 2 теориялык каана жана  2 лабораториялык кааналары жана 1 окутуучулардын каанасы бар. Алардын жалпы аянты 522,18 м2.

“Химия, биология жана фармация” бирикмесинин окутуучулары медициналык колледждин жалпы жамааты менен бирдикте талыкпастан эмгектенип келе жатат.

Бул убакыт ичинде бирикмеде кааналарды жасалгалоо жана бир канча көрсөтмө куралдары даярдалды. Мамлекеттик билим берүү стандарттары койгон талаптардын чегинде окутуу программалары иштелип турат. Окуу сабактарын өз алдынча баяндоо боюнча теориялык жана практикалык сабактарга иштелмелер түзүлгөн. Бул иш кагаздар ар бир окуу жылында жаңыланып турат.

Бирикмеде химия сабактары боюнча «Химия бардык жерде», биология сабактары боюнча «Биология – жандуу дүйнө», фармация сабактары боюнча «Фармацевт» аттуу ийримдер иштеп турат. 2016- окуу жылдагы окуу-усулдук ишмердуулук боюнча I-окуу илимий сессиясынын чечими менен университет ичинде «Эн мыкты  ийрим» номинациясына «Химия бардык жерде» ийрими ээ болду. Ийримдин жетекчиси химия мугалими Маматова Айсалкын Алтыбаевна.

График боюнча  пландаштырылган ачык сабактар,  окутуучулардын сабактарга өз ара катышуусу жана иш чаралар өз убагында өткүрүлүп турат.

Бирикменин  окутуучулары жаны технологиялар менен окуутунун интерактивдуу методдорун колдонуп сабак өтүшөт. 2016-окуу жылынын окуу-усулдук ишмердуулук боюнча I-окуу илимий сессиясынын чечими менен университет ичинде студенттерди окутуп тарбиялоодогу жана билим берүүдөгү жетишкендиктери үчүн  бирикменин окутуучусу Маматова Айсалкын Алтыбаевна «Эн мыкты окутуучу» деген  наамга татыктуу болду.

2017-жылдагы окуу-усулдук ишмердуулук боюнча жетишкендиктери учун II окуу – илимий сессиянын чечими менен I даражадагы димлом менен сыйланып,  «Эн мыкты бирикме» деген наам ыйгарылды..

Учурда “Химия, биология жана фармация” бирикмесинде 17 окутуучу (алардын ичинен 15 штаттык, 2 өнөктөш)  жана бир лаборант эмгектенет.

«Химия, биология жана фармация» бирикмесинде:

 1. Ниязалиева З.К. (Химия сабактары боюнча окутуучу);
 2. Ташбаева Ж.А. (Фармацевтикалык технология сабагы боюнча окутуучу);
 3. Омуралиева Г.А. ( Фармацияны уюштуруу жана экономикасы сабагы боюнча окутуучу);
 4. Рахманова И.А. ( Фармацияны уюштуруу жана экономикасы сабагы боюнча окутуучу);
 5. Сатыбалдиева Э.М. (Фармацевтикалык технология сабагы боюнча окутуучу);
 6. Токторова А.Ж. (Медициналык генетика сабагы боюнча окуутучу);
 7. Туреева С.О. (Фармакогнозия сабагы боюнча окутуучу);
 8. Мамаякупова Д.М (Фармацевтикалык технология сабагы боюнча окутуучу);
 9. Юсупова Р. (Фармацевтикалык химия сабагы боюнча окутуучу);
 10. Алиева Э.К. (микробиология сабагы боюнча окутуучу);
 11. АрыноваА.Э. (Химия сабагы боюнча окутуучу);
 12. Камалова Р.О. (микробиология сабагы боюнча окутуучу);
 13. Кутбаева С. . ( Фармацияны уюштуруу жана экономикасы сабагы боюнча окутуучу);
 14. Маматова А.А. (Химия сабагы боюнча окутуучусу);
 15. Зайнидинова А.А (Фармацияны уюштуруу жана экономикасы сабагы боюнча окутуучу);
 16. Тайирова А.А. (Ботаника сабагы боюнча окутуучу);
 17. Иманалиева Р.Т. (Ботаника сабагы боюнча окутуучу);
 18. Казим к Дарима (Лаборант) .