ТАРЫХЫ

НАЗАД

 

“Химия, биология жана фармация” сабактары бирикмеси

“Химия, биология жана фармация” сабактар бирикмеси 2005-жылдын 11-октябрь №39/1-д буйругунун негизинде түзүлгөн.

2005-жылдын 13-октябрь №39/2-д буйругунун негизинде бирикменин башчысы болуп Ниязалиева Зейнеп Курманбековна дайындалган. Бирикме №3- корпустун 1- кабатында жана № 2-корпустун 2-кабатында жайгашкан.

Бирикмеде: 12 окуу каана, 2 теориялык каана жана  3 лабораториялык кааналары жана 1 окутуучулардын каанасы бар. Алардын жалпы аянты 522,18 м2.

“Химия, биология жана фармация” бирикмесинин окутуучулары медициналык колледждин жалпы жамааты менен бирдикте талыкпастан эмгектенип келе жатат.

Бул убакыт ичинде бирикмеде кааналарды жасалгалоо жана бир канча көрсөтмө куралдары даярдалды. Мамлекеттик билим берүү стандарттары койгон талаптардын чегинде окутуу программалары иштелип турат. Окуу сабактарын өз алдынча баяндоо боюнча теориялык жана практикалык сабактарга иштелмелер түзүлгөн. Бул иш кагаздар ар бир окуу жылында жаңыланып турат.

Бирикмеде химия сабактары боюнча «Химия бардык жерде», биология сабактары боюнча «Табияттын жаш изилдөөчүлөрү», фармация сабактары боюнча «Фармацевт» аттуу ийримдер иштеп турат. 2016-окуу жылдагы окуу-усулдук ишмердуулук боюнча I окуу илимий сессиясынын чечими менен университет ичинде «Эн мыкты  ийрим» номинациясына «Химия бардык жерде» ийрими ээ болду. Ийримдин жетекчиси химия сабагынын окутуучусу Маматова Айсалкын Алтыбаевна.

2019-2020-окуу-жылында университет ичинде «Эн мыкты  ийрим» номинациясына «Табияттын жаш изилдөөчүлөрү» ийрими ээ болду. Ийримдин жетекчиси биология сабагынын окутуучусу Камалова Ранахан Орозалиевна.

График боюнча  пландаштырылган ачык сабактар,  окутуучулардын сабактарга өз ара катышуусу жана иш чаралар өз убагында өткүрүлүп турат.

Бирикменин  окутуучулары жаны технологиялар менен окуутунун интерактивдуу методдорун колдонуп сабак өтүшөт. 2016-окуу жылынын окуу-усулдук ишмердуулук боюнча I окуу илимий сессиясынын чечими менен университет ичинде студенттерди окутуп тарбиялоодогу жана билим берүүдөгү жетишкендиктери үчүн  бирикменин окутуучусу Маматова Айсалкын Алтыбаевна «Эн мыкты окутуучу» деген  наамга татыктуу болду.

2017-жылдагы окуу-усулдук ишмердүүлүк боюнча жетишкендиктери үчүн II окуу – илимий сессиянын чечими менен I даражадагы димлом менен сыйланып,  «Эң мыкты бирикме» деген наам ыйгарылды.

2019-2020-окуу жылында өлкөбүздөгү кырдаалга байланыштуу март айынан баштап он-лайн сабактар уюштурулуп өтүлүүдө. Учурдун талабына ылайык бүгүнкү күндөгү санариптештирүү бир кыйла жолго салынгандыгын окутуучулардын видео-сабактарды иштеп чыгып, сапаттуу билим берүүдөгү эмгектеринен көрүүгө болот. Университет тарабынан уюштурулган “Эң мыкты видео-сабактар” кароо-сынагына бирикмеден 7 окутуучу катышты.

Учурда “Химия, биология жана фармация” бирикмесинде 16 окутуучу (алардын ичинен 15 штаттык, 1 өнөктөш)  жана бир лаборант эмгектенет.

«Химия, биология жана фармация» бирикмесинде:

 1. Ниязалиева З.К. (Органикалык химия, фармацевтикалык экология сабактары боюнча окутуучу);
 2. Ташбаева Ж.А. (Фармацевтикалык технология сабагы боюнча окутуучу);
 3. Рахманова И.А. ( Фармацияны уюштуруу жана экономикасы сабагы боюнча окутуучу);
 4. Сатыбалдиева Э.Ж. (Фармацевтикалык технология сабагы боюнча окутуучу);
 5. Туреева С.О. (Фармакогнозия сабагы боюнча окутуучу);
 6. Мамаякупова Д.М (Фармацевтикалык технология сабагы боюнча окутуучу);
 7. Юсупова Р. (Фармацевтикалык химия сабагы боюнча окутуучу);
 8. Алиева Э.К. (Микробиология, вирусология жана иммунологиянын негиздери сабагы боюнча окутуучу);
 9. АрыноваА.Э. (Органикалык эмес химия жана аналитикалык химия сабактары боюнча окутуучу);
 10. Камалова Р.О. (Микробиология сабагы боюнча окутуучу);
 11. Кутбаева С. ( Фармацияны уюштуруу жана экономикасы сабагы боюнча окутуучу);
 12. Маматова А.А. (Органикалык эмес химия жана аналитикалык химия сабактары боюнча окутуучу);
 13. 13. Тайирова А.А. (Органикалык химия жана ботаника сабактары боюнча окутуучу);
 14. 14. Иманалиева Р.Т. (Органикалык химия жана ботаника сабактары боюнча окутуучу);
 15. 15. Бердибаева Ж.Р. (Медициналык генетика жана органикалык химия сабактары боюнча окутуучу);
 16. Абдыкапар кызы Мезгил. (Фармацияны уюштуруу жана экономикасы сабагы боюнча окутуучу);
 17. 17. Азимова М.С. (Лаборант) .