Тарыхы

НАЗАД

“Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар ” бирикмеси.

Бирикме башчысы  Джораханов Икрам

 “Хирургиялык сабактар” бирикмеси 2005-жылы  сентябрда  тузулгон.

Бирикмеде: 10-стоматолог, 4 дарыгер хирург, 2 травматолог, 2 офтальмолог, 2 отолорингоринолог, 4 реаниматолог, 1 провизор эмгектенет.

Бирикме курамына томондогу сабактарды камтыйт:

 1. «Реаниматология негиздери»
 2. «Терапиялык стоматология»
 3. «Клиникалык материал таануу»
 4. «Хирургия»
 5. «Жашоо- тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы»
 6. «Баштапкы аскердик медициналык даярдоо»
 7. «Ортопедикалык стоматология жана ортодонтия»
 8. «Тиш жана ооз коондъй оорулары»
 9. «Стоматологиялык оорулардын алдын алуу жана ооз коондой гигиенасы»
 10. «Хирургиядагы сестралык иш»
 11. «Бала курагынын стоматологиясы»;
 12. «Отоларингоринология»
 13. «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катас-р медицинасы»
 14. «Хирургиялык стоматология»
 15. «Офтальмология»
 16. «Реаниматология негиздери»
 17. «Терапиялык стоматология»
 18. «Хирургия лык стоматология»
 19. «Бала курагынын стоматологиясы»

 

 

“Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар” бирикмеси керектуу  корсотмо куралдар менен жетишерлик олчодо камсыздалтырылган. Бирикмеде акыркы улгудогузаманбап стоматологиялык эмеректер жана дарылоочу каражаттар менен жабдылган 4  стоматология каанасы, интерактив доска мультимедия каанасы  жана  студенттерге ар кандай хирургиялык ыкмелерди уйротууго ылайыкташтырылып тузулгон тренажердук каана бар. Мамлекеттик билим беруу стандарттары койгон талаптардын негизинде иштелип чыккан окутуу программалары жетишерлик ълчъмдъ бар. Окуу  сабактарын ъз алдынча баяндоо боюнча, лекциялык жана практикалык сабактарга конспектилер даярдалып, студенттердин колдонуусу учун кенири шарттар тузулгон.

Бирикмеде  2 лекциялык кааналары,  21 аудиториялар бар, жана  окуу кааналары  Ош шаардык аймактык оруканасында, Ош обл бириккен клиникалык ооруканасында, Ош аскердик гарнизондук госпиталында, “Мамедов жеке стоматологиялык поликлиникасында”

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде 25 окутуучу, 1 лаборант эмгектенет.

 1. Джораханов Икрам бирикме башчысы (дарыгер офтальмолог)
 2. Айтмаматов Раим (дарыгер реаниматолог)
 3. Мамаджанов Алишер (дарыгер стоматолог)
 4. Арынов Замир (дарыгер хирург)
 5. Амракулов Мырзабек (провизор)
 6. Акылбеков Абибилла (дарыгер стоматолог)
 7. Абдыманапов Бектур (дарыгер травматолог)
 8. Муминжанов Камилжан (дарыгер стоматолог)
 9. Исмайилов Аслиддин (дарыгер хирург)
 10. Исаков Акылбек (ЛОР дарыгери)
 11. Мамедов Анвар (дарыгер стоматолог)
 12. Абдумаликова Минура (дарыгер реаниматолог)
 13. Шамуратов Урустам (дарыгер офтальмолог)
 14. Ниязов Рахманжан (дарыгер стоматолог)
 15. Токторов Сапар (дарыгер хирург)
 16. Хакимов Мухаммадазиз (дарыгер стоматолог)
 17. Хурмаматов Нуриддин (дарыгер реаниматолог)
 18. Юлбарсов Элер (дарыгер реаниматолог)
 19. Рахманов Таалайбек (дарыгер стоматолог)
 20. Осмонбаев Тынчтыкбек (дарыгер стоматолог)
 21. Тынаева Айзирек (дарыгер стоматолог)
 22. Адиева Айзада (дарыгер стоматолог)
 23. Райымбердиев Тынарбек (ЛОР дарыгери)
 24. Нышанов Бекмамат (дарыгер хирург)
 25. Азимжанов Исраил (дарыгер травматолог)
 26. Орозмаматова А. (лаборант)