Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Саримбаева Наргуль 30-апрелде ЛД1-19 тайпасына Философия сабагынан «Медицинада жана адам жашоосунданы диалектикалык категориялардын маани манызы» деген темада өтө мазмундуу, кызыктуу, оюндардын коштоосунда Ачык сабак өттү.
и ещё 8
Нравится

Комментировать
Поделиться

жаңылыктар топтому