Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Рахманова Замиранын 22- апрелде Фя7-20(2) тайпасына Клиникалык патология сабагынан «Аз кандуулук» деген темадагы ачык сабагы болуп өттү.Ачык сабак врач терапевт Камилова Ферузанын коштосунда болду. Сабак кызыктуу, мазмундуу болуп, толугу менен өз максатына жетти.

жаңылыктар топтому