Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучулары»Медайым ишинин негиздери» сабагынан 1-курстун медайым иши, дарылоо иши, акушердик иши адистигинин студенттерин өндүрүштүк практикага даярдап, конференция өткөрүштү.

жаңылыктар топтому