Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аркалык университетинин медициналык коллежджинин «Жалпы медициналык сабактар бирикмеси» Медайым ишинин негиздери» сабагынын «Мээрим» ийриминин жетекчиси Кудайбердиева Айнура Мусажановна жана Абдураимжанова Мавлюда Зайнабетдиновна менен биргеликте, ийримдин студенттеринин катышуусунда «COVID-19» аттуу илимий иш чара өткөрүлдү. Иш чарага Кыргыз-Өзбек Эл аркалык университетинин илимий иштер боюнча проректору Исманов Медербек Марипжанович катышты.