2021-жылдын 30-март күнү Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Еркинбаева Эркеайым Асановна ЛД-1-19 (1) тайпасына Жугуштуу оорулар КИВ-инфекциясы, эпидемиология курсу менен сабагынан «Малярия»деген темада ачык сабак өттү.