Бүгүн Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинде Маматова Айсалкын эжеке сабак өтүүдө сапаттуу, кызыктуу, окутуучулар жана студенттер үчүн ыңгайлуу онлайн окутуу технологиялары боюнча семинар өтүп берди. Анда:
1. Google Classroom платформасына документтерди жайгаштыруу жана тест түзүү;
2. Jamboard доскасы менен иштөө боюнча талкуу болду.
3. Pear Deck программасы окутуучуга ар түрдүү кырдаалдагы тапшырма түзүүгө жардам берип, студенттерге өз алдынча тапшырмаларды иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Катышкан окутуучуларга ийгилик каалайбыз.

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux homes.ktnet.kg 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]