Бүгүн Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинде Маматова Айсалкын эжеке сабак өтүүдө сапаттуу, кызыктуу, окутуучулар жана студенттер үчүн ыңгайлуу онлайн окутуу технологиялары боюнча семинар өтүп берди. Анда:
1. Google Classroom платформасына документтерди жайгаштыруу жана тест түзүү;
2. Jamboard доскасы менен иштөө боюнча талкуу болду.
3. Pear Deck программасы окутуучуга ар түрдүү кырдаалдагы тапшырма түзүүгө жардам берип, студенттерге өз алдынча тапшырмаларды иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Катышкан окутуучуларга ийгилик каалайбыз.