30-ноябрь күнү Кыргыз -Өзбек университетинин медициналык колледжинин химия мугалими Маматова Айсалкын «Органикалык эмес химия» дисциплинасынан «Химиялык реакциялар» деген темада кызыктуу онлайн ачык сабак өтүп берди. Тажрыйбалуу эжеке сабакта Pear Deck слайддарын колдонуп, ZOOM платформасында студенттерди топторго бөлүп иштетип, сабагы студенттер үчүн жеткиликтүү жана мазмундуу болду. Pear Deck программасы окутуучуга ар түрдүү кырдаалдагы тапшырма түзүүгө жардам берип, студенттерге болсо өз алдынча тапшырмаларды иштөөгө мүмкүнчүлүк бергендиги ачык сабакка катышкан окутуучуларга да жакты. Ар дайым изденүү менен иштеген эжекеге ийгиликтерди каалайбыз.