15.11.2019-жылы Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин «Жалпы медициналык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Кудайбердиева Айнура Мусажановна учурда эң актуалдуу проблемалардын бири болгон «Пролежни. Профилактика пролежней» деген темада АД-1-19-(1;2;3) тайпасынын студенттерине лекция сабагынан ачык сабак өттү.Ачык сабак учурунан көрүнүш..