22-ноябрь күнү КӨУ -нун медициналык колледжинин «Жалпы медициналык сабактар» бирикмесинин окутуучу Абдураимжанова М.З. тарабынан жаштардын арасында «Банги заттарга каршы күрөшүү максатында «Вредные привычки,наркомания’ деген темада ачык сабак өткөрдү.