Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар бирикмеси

ТАРЫХЫ

 

Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»

Джораханов Икрам Тораханович 1973-жылы        

9-январда Ош  туулган.

 

Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»

Бирикмесинин “Хирургия жана реаниматология” сабагынын окутуучусу

Айтмаматов Раймжан  

 

 

 

Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»

бирикмесинин башчысы

Абдыманапов Бектур Абдиллабекович

 

 

 

Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»

Бирикмесинин “Хирургия” сабагынын окутуучусу

Исмаилов Аслидин Хоринбаевич

 

 

 

[/su_expand]

Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»

Бирикмесинин “Хирургия жана реаниматология” сабагынын окутуучусу

 

[/su_expand]

Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»

Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Шакиров Абдулазиз Шавкатович

 

 

Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар»

Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Матаев Али- Мухаммед Абдыкадырович

 

 

 

 

Я, Жанышбекова Нурсулуу Жанышбековна,

родилась 28 Августа 1995 г , 

ОШской области Алайского р-н в селе Гулча.