Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар бирикмеси

ТАРЫХЫ

 

Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин  башчысы 

Абдыманапов Бектур Абдиллабекович

 

  Медициналык колледжи

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин

“Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Шакиров Абдулазиз Шавкатович

 Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин

“Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Турдиев Рузимамат Алимович

 

Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин

“Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Джораханов Икрам Тораханович

Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин

“Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Исмайилов Аслидин Хоринбаевич

 

Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стомотологиялык сабактар» бирикмесинин

«Хирургия жана реаниматология» сабагынын окутуучусу.

Юлбарсов Элербек Дилмуратович

Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин

“Ортопедиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Тынаева Айзирек Алмасбековна

Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин

“Ортопедиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

Толубаева Арапат Исматиллаевна

Медициналык колледж

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин

“Ортопедиялык стоматология” сабагынын окутуучусу

 Раимбердиева Аксана Калмурзаевна

 

жаңылыктар топтому