Химия, биология жана фармация бирикмеси

ТАРЫХЫ

Ниязалиева Зейнеп Курманбековна

«Химия, биология жана фармация»  сабактар бирикмесинин  башчысы   

  Туреева Санабар Орунбековна

«Химия, биология жана фармация»сабактар бирикмесинин окутуучусу

Кутбаева Садвар Мамажановна

«Химия, биология жана  фармация» сабактар бирикмесинин  сабактарынан  окуутучу

Юсупова Рахима Гуламовна

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин 

«Фармацевтикалык химия» сабагынын окутуучусу

Мамаякупова Дамира Маматалиевна

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу

Рахманова Икбалхан Абдужалиловна

«Химия, биология жана фармация»  сабактар бирикмесинин окутуучусу

Бердибаева Жанылбү Рахмановна

 «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу, 3-4-курстардын курс башчысы

 Иманалиева Равзан Турдубековна

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу 

 

Алиева Эльмира Кадыралиевна

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин сабагынын окутуучусу

 Ташбаева Жылдыз Аширбаевна

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин

«Фармацевтикалык технология» сабагынын окутуучусу  

Тайирова Айгуль Абдиллакимовна

«Химия ,биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу

 

Аширова Гулзада Шабданбековна

«Химия ,биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу

 

Арынова Айгуль Эргешовна

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу

Маматова Айсалкын Алтыбаевна

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу

Зайнидинова Алина Алманбетовна 

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу  

 

Азимова Мээримай Сайдалимовна 

«Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин  лаборанты

 

жаңылыктар топтому