Химия, биология жана фармация бирикмеси

ТАРЫХЫ

Медициналык колледждин «Химия, биология жана фармация»

сабактар бирикмесинин  башчысы 

Ниязалиева Зейнеп Курманбековна

 

 

Медициналык колледждин «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин «Фармацевтикалык технология» сабагынын окутуучусу  Ташбаева Жылдыз Аширбаевна

 

 

 

Медициналык колледжинин «Химия, биология жана фармация»сабактар бирикмесинин «Фармацияны уюштуруу жана экономикасы» сабагынын окутуучусу

Рахманова Икболхон Абдужалиловна

Медициналык колледжинин «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин «Микробиология» сабагынын окутуучусу

 Камалова Ранахан Орозалиевна

Медициналык колледжинин «Химия ,биология жана фармация» сабактар бирикмесинин «Ботаника» сабагынын окутуучусу

Тайирова Айгуль Абдиллакимовна

Медициналык колледжинин «Химия, биология жана  фармация» сабактар бирикмесинин  «Фармацияны уюштуруу жана экономикасы» сабактарынан  окуутучу

Кутбаева Садвар Мамажановна

Медициналык колледжинин «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин «Органикалык эмес химия» сабагынын окутуучусу

 Арынова Айгуль Эргешовна.

 

 

Медициналык колледждин «Химия, биология жана фармация»сабактар бирикмесинин «Химия» сабагынын окутуучусу

Маматова Айсалкын Алтыбаевна

Медициналык колледждин «Химия, биология жана фармация»сабактар бирикмесинин «Химия» сабагынын окутуучусу

Юсупова Рахима Гуламовна

Медициналык колледждин «Химия, биология жана фармация»сабактар бирикмесинин «Химия жана биология» сабагынын окутуучусу

 Иманалиева Равзан Турдубековна

Медициналык колледжинин «Химия, биология жана фармация»сабактар бирикмесинин «Фармацияны уюштуруу жана экономикасы» сабагынын окутуучусу

 Мамаякупова Дамира Маматалиевна

 

 

Медициналык колледжинин «Химия, биология жана фармация»сабактар бирикмесинин «Фармакогнозия» сабагынын окутуучусу

  Туреева Санабар Орунбековна