Терапиялык сабактар бирикмеси

ТАРЫХЫ

«ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР»  БИРИКМЕСИНИН   БАШЧЫСЫ

Амиракулова Айчурөк Сапарбаевна 1983-жылы 15-апрелде Ош областынын  Ъзгън районуна караштуу Куршаб айылында туулган.

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин  – «Терапиядагы сестралык иши» жана «Гериатрия» сабактарынын окутуучусу.
 Солиева Мухаббат Уктамовна


 

 

«ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР» БИРИКМЕСИНИН

«/й-б\лъл\к медицина», «Психология» сабактарынын окутуучусу.

 Абдалиева Сонунбу Айтмаматовна


 

«ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР» БИРИКМЕСИНИН
«Жугуштуу оорулар жана КИВ — инфекциясындагы мед.айым иши » сабагынын окутуучусу
Урбай кызы Нуржамал 


«ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР» БИРИМЕСИНИН

«Терапия» жана «Фтизиатрия»  сабагынын окутуучусу.

   Рахманова Замира Абдразаковна


«ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР» БИРИМЕСИНИН

«Жугуштуу оорулар»   сабагынын окутуучу

      НАЖИМАНОВ  ЖЫРГАЛБЕК  АБДУЛААЕВИЧ


«ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР» БИРИМЕСИНИН

КАМИЛОВА Феруза Абдумуталовна

 


“ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР” БИРИКМЕСИНИН

«Терапия»   сабагынын окутуучусу

Юсупова Бактыгул Эрмековна


“ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР” БИРИКМЕСИНИН

«Невропатология»   сабагынын окутуучусу

      Гайпов Нургазы Урустамбекович


“ТЕРАПИЯЛЫК САБАКТАР” БИРИКМЕСИНИН

«Терапия»   сабагынын окутуучусу

Бакиров Сыргак Абдыкапарович