Терапиялык сабактар бирикмеси

ТАРЫХЫ

                                                        

Амиракулова Айчүрөк Сапарбаевна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин   башчысы 

 Солиева Мухаббат Уктамовна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин 

«Терапиядагы сестралык иши» сабагынын окутуучусу.

  Урбай кызы Нуржамал

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин 

«Жугуштуу ооруларындагы  мед.айым иши КИВ-инфекциясы менен» сабагынын окутуучусу

 Абдалиева Сонунбү Айтмаматовна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин 

«Үй-бүлөлүк медицина», «Психология» сабактарынын окутуучусу

 Рахманова Замира Абдразаковна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин 

«Терапия» сабагынын окутуучусу

Нажиманов  Жыргалбек  Абдулааевич

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин

«Жугуштуу оорулар КИВ-инфекциясы менен»   сабагынын окутуучусу

  Камилова Феруза Абдумуталовна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин

«Терапия» сабагынын окутуучусу

  Юсупова Бактыгүл Эрмековна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин

«Үй-бүлөлүк медицинадагы медайым иши»   сабагынын окутуучусу

  Жамалова Тазагуль Жаныбековна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин

«Реабилитациянын негиздери» жана «Тери жана венерикалык оорулары»  сабактарынын окутуучусу

                                                   

 Асанова Жаңылай Асановна

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин 

лаборанты

 

жаңылыктар топтому