Тарыхы

КОЛЛЕДЖДИН КЫСКАЧА ТАРЫХЫ

Медициналык колледж училище катары   2005-жылдын 1-сентябрынан тартып университеттин өзүнчө  структуралык бөлүмү болуп түзүлүп, иш жүргүзө баштаган (К-ӨУнун Окумуштуулар Кенешинин №1-протоколу, 01.09.2005-ж.).

Билим берүү жана илим министрлигинин жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин талаптары боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин Окумуштуулар кеңешинин 29.01.2009-ж. №10-протоколунун чечими менен медициналык училище медициналык колледж болуп кайрадан өзгөртүлүп түзүлгөн.

Медициналык колледж адистерди даярдоо боюнча өзүнүн ишин КР “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, КР өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы №53-токтомунун негизинде бекитилген “Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү мекемелери жөнүндөгү” Жобосунун жана Ош мамлекеттик социалдык университетинин (К-ӨУ) Окумуштуулар Кеңешинин 2009-жылдын 29-январындагы чечими менен бекитилген, (протокол №10) “Ош мамлекеттик социалдык университетинин (К-ӨУ) медициналык колледжи жөнүндөгү  Жобосунун” негизинде иш  алып барат.

Медициналык колледж 2015-жылы КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан түзүлгөн аттестациялык комиссиянын чечими менен университеттин курамында аттестациялоодон ъткън (КР Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын 08.07.2015-жылкы №922/1-буйругу).

ОКУУ ПРОЦЕССИ, МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК  БАЗАСЫ, КИТЕПКАНА ФОНДУ

Медициналык колледждин материалдык-техникалык базасы азыркы мезгилдин талабына ылайыкташкан жогорку квалификациялуу билим берүүгө жөндөмдүү  деңгээлде уюштурулган.

Колледждин курамында акыркы үлгүдөгү 40 компьютери бар, 4 компьютердик класс, усулдук каана, анатомиялык музей,  лабораториялар, стоматологиялык кабинеттер жана медициналык пункт иштеп жатат. Окуу процессинде колдонулуп жаткан жаткан жалпы компьютерлердин саны 70 тен ашуун. Бардык компьютердик класстар интернетке туташтырылган.

Бардык адистиктер үчүн негизги сабактардан болуп эсептелген “Сестралык иштин негиздери” сабагынан керектүү өлчөмдөгү демонстрациялык жана үйрөнүп-машыгуучу муляждар, фантомдор, медициналык аспаптар жана башка окуу-усулдук, кърсътмъ куралдар менен жабдылуу аркылуу оорукананын кабыл алуу бөлүмүн, ийне саюучу каанасын жана бейтаптардын палатасын элестеткен атайын окуу кааналары түзүлгөн.

Болочоктогу фармацевттерди даярдоо максатында аналитикалык жана фармацевтикалык химия, дары-дармектердин технологиясы, фармакогнозия жана фармакология тармактары боюнча окуу лабораториялары иштеп жатат.

Терапиялык сабактар бирикмесинде керектүү медициналык эмеректер менен жабдылган бейтаптарды көрүү, медициналык процедураларды жасоо кааналары бар,  ал кааналарда сабак өтүүгө  атайын шарттар түзүлгөн.

Гуманитардык сабактар бирикмесинде заманбап каражаттар менен толук камсыз болгон тил үйрөнүү кааналары  түзүлүп, пайдаланууга берилген.

Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар бирикмеси окуу-усулдук жана көрсөтмө куралдар менен жабдылган кулак-мурун-тамак оорулары, көз оорулары, тиш жана ооз көңдөйү оорулары боюнча окуу кааналары менен камсыздалган. Ошондой эле бул сабактар бирикмесинде оорулууларды кабыл алууга толук мүмкүнчүлүгү бар атайын стоматологиялык кабинеттер иштеп жатат.

Педиатрия, акушерлик жана гинекология сабактар бирикмесинин сабактары негизги окуу имаратында жайгашкан окуу кааналарында өткөрүлөт.

Интерактивдүү доскалар менен жабдылган атайын кабинеттер студенттердин билимин өркүндөтүүгө орчундуу салым кошууда.

Медициналык колледж дене тарбия сабактарын, жана ошондой эле спорттук мелдештерди уюштуруп өткөрүүгө жөндөмдүү спорт залы жана спорттук аянтчалар менен камсыз болгон.

Окуу пландарына ылайык бардык сабактар боюнча 20000  ден ашуун окуу китептерин камтыган китеп фонду бар китепкана жана университеттин борбордук китепканасы иштейт.

Студенттер үчүн медициналык колледждин окуу имаратында 72 орундуу окуу залы, ал эми университеттин 2-окуу имаратында жайгашкан борбордук китепканада 120 орундуу окуу залы кызмат кылат.

ПРОФЕССОРДУК- ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫ, ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

Окуу, тарбиялык жана окуу-усулдук иштери колледждеги сабактар бирикмелери тарабынан алынып барылууда. Алар төмөнкүлөр:

1)         Гуманитардык сабактар бирикмеси;

2)         Жалпы медициналык сабактар бирикмеси;

3)         Терапиялык сабактар бирикмеси;

4)         Педиатрия, акушерлик жана гинекология сабактар бирикмеси;

5)         Хирургиялык жана стоматологиялык  сабактар бирикмеси;

6)         Химия, биология жана фармация сабактар бирикмеси.

Ар бир бирикмеде кесиптик багыттар боюнча ийримдер түзүлгөн, ошондой эле сабактан тышкары убакытта окуутуучулар жана студенттер өз алдынча билимин өркүндөтүү үчүн бардык шарттар бар.

Кызматкерлердин функционалдык милдеттери университеттин жетекчилиги тарабынан бекитилген жана алар кызматкер менен ректордун ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимде да чагылдырылган.

Медициналык колледждин окутуучулар курамы жалпы  билим берүү жана клиникалык сабактар боюнча теориялык жана практикалык тажрыйбага ээ болгон квалификациялуу адистер менен камсыз болгон.

Азыркы күндө медициналык колледжде 146 кызматкер эмгектенет. Анын ичинен штаттык окутуучулар – 120, айкалыштыруучулар – 19. Баары жогорку билимдүү. Мындан сырткары көмөкчү персоналдын саны –7. Окутуучулардын ичинен илимдин кандидаттары – 3, Саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкерлери – 1, Эл агартуунун мыктылары – 2.

Колледждин окутуучуларынын сапаттык курамы Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан орто кесиптик билим берүү мекемелерине коюлган талапка жооп берет.

МАДАНИЙ ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

Колледжде тарбиялык иштер директордун тарбиялык иштер жана мамлекеттик тил боюнча орун басары Айтмаматов Раим Айтмаматовичтин жетекчилигинде жүргүзүлүп жатат. Бул иштерде негизги көңүл студенттердин сабакта жана сабактан тышкаркы жүрүш-турушуна, адеп-ахлагына, жашоо шарттарын оңдоого жана убагында келишим боюнча контракт акчаларын төлөө маселелерине бөлүнгөн. Студенттерибиз университеттин маданий-массалык иш чараларында активдүү катышышат, спартакиадаларда баскетбол, волейбол оюн түрлөрү боюнча алдыңкы орундарды ээлеп келишүүдө.

Студенттер менен укук коргоо органдарынын, согуштун жана эмгектин ардагерлери, ошондой эле элибизге атагы чыккан инсандар менен жолугушуулар ар дайым өткөрүлүп турат. Бул иштер аларда инсандык, патриоттук сезимдеринин чыңалышына көмөк көрсөтөт. Куратордук сабактар, ата-энелер менен жолугушуулар план боюнча уюштурулуп турат.

Жылына студенттер арасында кызыктуу конкурстар, ачык сабактар, КВНдер өткөрүлүп турат. Айта кетсек жыл сайын «Кыргыз тили», «Орус тили» жана «Англис тили» жана башка сабактар боюнча олимпиадалар, «Мед айымдардын Эл аралык күнүнө» арналган кесиптик конкурстар жогорку деңгээлде уюштурулуп өткөрүлөт.

Медициналык тейлөөнү уюштуруу.

Медициналык тейлөө шаардык “Дени сак эл” үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору тарабынан алынып барылат (жооптуу фельдшер Баратов Кахар).

Окуу жайдын жатаканасы.

Медициналык коллеждин студенттеринин пайдалануусу үчүн университеттин бардык структуралык бөлүмдөрү пайдалана ала турган студенттердин жашоосу жана эс алуусу үчүн толук шарттары бар жатакана (“Студенттер үйү”) иштейт.

Жатакананын имаратынын пайдаланууга берилген жылы – 1984-ж.

Жатакана 400 орунга ылайыкталган жана керектүү эмеректер менен жабдылган.

жаңылыктар топтому