Authentic Cheap Jordan Shoes Online StoreAuthentic Cheap Jordan Shoes,Cheap Jordans OnlineBuy cheap jordans shoes,buy air jordans onlineCheap Get Jordan 1 Retro High Fearless Unc ChicagoShop Authentic Shoes | Nike Shoes - Air Jordan ShoesRealcheapjordans.com | Authentic Cheap Jordan ShoesAuthentic Cheap Jordan Shoes,Cheap Real Air Jordan shoesFake Yeezys:Fake Yeezy,Buy Cheap Yeezy Boost Sale OnlineCoco Shoes Sells The Coolest Sneakers And The BestBuy cheap jordans shoes,buy air jordans online,cheap

Тарых — Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжи

Тарых

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжи

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Медициналык колледжи Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын жана буйруктарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун жана «Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү уюму жөнүндө» жобонун, окуу жайлардын ишин жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардын, университеттин Окумуштуулар кеңешинин чечимдеринин, колледждин Педагогикалык кеңештин чечимдеринин жана университеттин медициналык колледжи жөнүндө жобосунун негизинде иш алып барган орто кесиптик медициналык окуу жайы болуп саналат. Ведомстволук баш ийүүсү: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги. Менчик формасы — мамлекеттик. Медициналык колледж университеттин өз алдынча структуралык бөлүмү катары 2005-жылдын 1-сентябрында түзүлгөн (Кыргыз Республикасынын Окумуштуулар кеңешинин 2005-жылдын 1-сентябрындагы №1 протоколу). Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин талабы боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин Окумуштуулар кеңешинин 29.01.2009-ж. №10 протоколу менен медициналык окуу жай медициналык колледжге айландырылган Бүгүнкү күндө колледж билим берүү ишин жүргүзүү укугуна ээ лицензияларга ылайык орто кесиптик медициналык билим берүүнүн төмөндөгү билим берүү программаларын ишке ашырат жана төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт:

  1. 060101 Дарылоо иши;
  2. 060102 Акушердик иш;
  3. 060106 Ортопедиялык стоматология;
  4. 060108 Фармация;
  5. 060109 Медициналык айым иши.

Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 19-апрелиндеги № 503/1 буйругуна ылайык (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Лицензиялык кеңешинин чечими, 2021-жылдын 16-апрелиндеги №8-24 протоколу) медициналык колледжге билим берүү ишин жүргүзүү укугуна лицензия берилген. № С2019-0003 лицензиянын каттоо номери. Лицензия мөөнөтү: мөөнөтсүз. Медициналык колледждин 060101 Дарылоо иши, 060102 Акушерлик иш, 060108 Фармация жана 060109 Медициналык айым иши адистиктери боюнча билим берүү программаларын аккредитациялоо 2018-жылы өткөн (ББПУАА күбөлүк №VК 180000448 23.10.2018-ж. Каттоо № 075). Сертификат 23.10.2023 чейин жарактуу. 060106 Ортопедиялык стоматология билим берүү программасы 2020-жылы аккредитацияланган (ББПУАА 2020-жылдын 22-декабрында  берилген №VK 200000450 номерлүү сертификаты, каттоо № 0209). Сертификат 22.12.2025 чейин жарактуу. Студенттерди окутуу үчүн окуу кабинеттери, медайымдык бөлмөлөр, операциялык жана реанимация бөлүмдөрү, лекциялык залдар, окуу залы, китепкана бөлүнүп, даярдалган. Бардык бөлмөлөр керектүү эмеректер, плакаттар, столдор, фантомдор, муляждар, мультимедиялык проекторлор, интерактивдүү доскалар, «ANATOMIX» виртуалдык 3D комплекси менен жабдылган 3 компьютердик класс, спорт зал, медпункт, коомдук тамактануу пункту, спорт комплекси, студенттер үйү бар. Бардык компьютерлер Интернетке туташкан. Компьютердик класста окуучулардын бош убактысында иштөө тартиби бар. Спорт залы, спорт аянтчасы, кенен профилдеги ачык стадион, китепкана, интернетке туташкан окуу залы бар. Окуу-материалдык база жалпы билим берүү программаларын натыйжалуу ишке ашырууга жана окуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Адистерди даярдоо учун окуу жай фондусу жана техникалык окуу куралдары жетиштуу. Кабинеттердин жалпы аянты 14851 м2, бул бир окуучуга 7 м2 туура келет. Колледж программалары үчүн китепкана фондусу (китеп түрүндө жана электрондук түрдө) жетиштүү санда бар.Окуу,  тарбиялык жана окуу-усулдук иштери колледждеги сабактар бирикмелери тарабынан алынып барылууда. Алар төмөнкүлөр:

1) Гуманитардык сабактар бирикмеси;

2) Жалпы медициналык сабактар бирикмеси;

3) Терапиялык сабактар бирикмеси;

4) Педиатрия, акушердик жана гинекологиялык сабактар бирикмеси;

5) Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар бирикмеси;

6) Химия, биология жана фармация сабактар бирикмеси.

Ар бир бирикмеде кесиптик багыттар боюнча ийримдер түзүлгөн, ошондой эле сабактан тышкары убакытта окуутуучулар жана студенттер өз алдынча билимин өркүндөтүү үчүн бардык шарттар бар. Кызматкерлердин функционалдык милдеттери университеттин жетекчилиги тарабынан бекитилген жана алар кызматкер менен ректордун ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимде да чагылдырылган. Окуу процессин камсыз кылуучу штаттык жана айкалыштыруу негизинде иштеген мугалимдердин бардыгынын жогорку билими бар. Окутуучулардын билими окутулуп жаткан дисциплинанын профилине туура келет, муну КӨЭАУнун медициналык колледжинин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык талдоосу далилдейт. Колледждин бардык профессордук-окутуучулар курамынын ичинен экөө медицина илимдеринин кандидаты даражасына ээ. КӨЭАУнун медициналык колледжинин окутуучуларынын кадрдык курамы орто кесиптик билим берүүнүн кесиптик билим берүү программаларын ийгиликтүү ишке ашырууга жана студенттердин терең билим алуусуна, керектүү көндүмдөргө жана тажрыйбаларга ээ болууга багытталган окуу процессин ишке ашырууга жөндөмдүү. Кадр саясатында жетишилген ийгиликтерге карабастан, университеттин жетекчилиги окуу-тарбия иштерин жакшыртуу профессордук-окутуучулук курамды тынымсыз өркүндөтүүнү жана алардын кесиптик квалификациясын жогорулатууну талап кылат деп эсептейт. КГМИППКнын (Бишкек) жана КГМИППКнын түштүк филиалынын (Ош) квалификациясын жогорулатуунун календарлык-тематикалык пландарынын негизинде медициналык билими бар мугалимдер квалификациясын жогорулатуудан өтүшөт.

жаңылыктар отптому