Педиатрия, акушердик жана гинекология сабактар бирикмеси

ТАРЫХЫ

Медицина  колледжинин

“Педиатрия  акушердик жана гинекология сабактар” бирикмесинин

бирикмесинин  башчысы

  Табалдиева Эркингул Макамбаевна      

Медицина  колледжинин

“Педиатрия  акушердик Жана гинекология сабактар” бирикмесинин “Педиатриядагы балдар жугуштуу оорулары менен”сабагынын

окуутучусу  Худайбердиева Умида акбаралиевна      

 

Медицина  колледжинин

“Педиатрия  акушердик Жана гинекология сабактар” бирикмесинин “Акушерство жана гинекология”сабагынын

окуутучусу  Калилова Айсулуу Бєрүбаевна

Медициналык колледжи

“Педиатрия  акушердик Жана гинекология сабактар” бирикмесинин “Педиатрия”сабагынын

окуутучусу  Киргизбаев Уланбек сапарбаевич      

Медицина  колледжинин

“Педиатрия  акушердик Жана гинекология сабактар” бирикмесинин “акушерство”сабагынын

окуутучусу  Тоокебаева Айчурок Аскарбековна      

Медицина  колледжинин

“Педиатрия  акушердик Жана гинекология сабактар” бирикмесинин “акушерство жана гинекология”сабагынын

окуутучусу  маматалиева багдагул мейликозуевна