«Педиатрия, акушердик жана гинекология» сабактар бирикмеси

Табалдиева Эркингул Макамбаевна   

“Педиатрия,  акушердик жана гинекологиялык сабактар” бирикмесинин  башчысы 

   

Калилова Айсулуу Бөрүбаевна

“Педиатрия  акушердик жана гинекологиялык сабактар” бирикмесинин

“Акушерство жана Гинекология” сабагынын  окутуучусу 

 

Медициналык колледж

“Педиатрия  акушердик жана гинекология сабактар” бирикмесинин

“Педиатрия”сабагынын окутуучусу 

Киргизбаев Уланбек Сапарбаевич      

Медициналык  колледж

“Педиатрия  акушердик жана гинекология» сабактар  бирикмесинин

“Акушерство жана Гинекология”сабагынын  окутуучусу 

Тоокебаева Айчурок Аскарбековна      

Медициналык  колледж

“Педиатрия  акушердик жана гинекология» сабактар  бирикмесинин

“Акушерство жана гинекология” сабагынын окутуучусу 

Маматалиева Багдагул Мейликозуевна      

Медициналык колледж

«Педиатрия, акушердик жана гинекология» сабактар бирикмесинин

«Акушерство жана Гинекология» сабагынын окутуучусу

  Бегалиева Гулкан Абдимомуновна

 

Медициналык колледж

«Педиатрия, акушердик жана гинекология» сабактар бирикмесинин 

лаборанты   

Раимбердиева Мария  Жапаровна

 

жаңылыктар топтому