Окуу-усулдук ишмердүүлүк

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ

ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

 

Кыргыз-Ɵзбек университетинин

 

 

Медициналык колледжи

Медициналык колледжинин 2019-2020-окуу жылдыгы үчүн

окуу-усулдук ишмердүүлүгүнүн

ЭСЕП-КЫСАБЫ

 

Медициналык колледжинин

Педагогикалык кеӊешинин отурумунда каралды

№10 протокол, «26» июнь 2020-жыл

Колледждин директору, м.и.к.                                      Р.М. Джумаев

Ош шаары, 2020-жыл

Кыргыз-Өзбек университети

 

Медициналык колледжинин 2019-2020-окуу

жылдыгы үчүн жыйынтык

ЭСЕП-КЫСАБЫ

 

 

 1. Профессордук-окутуучулар курамы жөнүндө маалымат.

 

            2019-2020-окуу жылында «Жалпы медициналык сабактар» бирикмесинин профессордук-окутуучулук курамы 1 бирикме башчысы, 12 окутуучу жана 1 лаборант менен иш алып барды.

 

2019-2020-окуу жылында бирикмеде төмөнкү окутуучулар жана сабактар бар:

 1. Джумаев Р.М. — м.и.к., «Адамдын гигиенасы жана экологиясы» жана «Дени сак адам жана анын чөйрөсү» сабактары окутуучусу;
 2. Талипов Н.Т. – бирикме башчысы, «Фармакология» жана «Клиникалык фармакология» сабактары окутуучусу;
 3. Токтобаева Р.О. — бирикме башчысы, «Медайым ишинин негиздери» жана «Паллиативтик жардамдын негиздери» сабактары окутуучусу;
 4. Абдураимжанова М.З. — «Медайым ишинин негиздери» жана «Паллиативтик жардамдын негиздери» сабактары окутуучусу;
 5. Назарбекова А.К. — «Медайым ишинин негиздери» жана «Паллиативтик жардамдын негиздери» сабактары окутуучусу;
 6. Кудайбердиева А.М. — «Медайым ишинин негиздери» жана «Паллиативтик жардамдын негиздери» сабактары окутуучусу;
 7. Эгамбердиева А.Т. — «Медайым ишинин негиздери» жана «Паллиативтик жардамдын негиздери» сабактары окутуучусу;
 8. Беков Б.И. — «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы» сабагы окутуучусу;
 9. Рыскулов А.А. — «Фармакология» жана «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы» сабактары окутуучусу;
 10. Эрматов А.З. — «Фармакология» жана «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы» сабактары окутуучусу;
 11. Хашимова Т.И. — «Фармакология» жана «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы» сабактары окутуучусу
 12. Назармаматов А.Н. — «Кишинин анатомиясы жана физиологиясы» сабагы окутуучусу;
 13. Токторалиев У.Н. — «Адамдын гигиенасы жана экологиясы» жана «Дени сак адам жана анын чөйрөсү» сабактары окутуучусу.
 14. Ганиева Д.А. — бирикменин лаборанты.

 

 

«Гуманитардык сабактар» бирикмеси 1 бирикме башчысы, 14 окутуучу жана 1 лаборант менен эмгектеништи.

 

 1. Арапова А.Д. — бирикме башчысы, «Чет тили» жана «Латын тили» сабактары окутуучусу;
 2. Алдашов Ш.К. —  «Кыргыз тили» сабагы окутуучусу;
 3. Баитова Б.Т. — «Кыргыз тили» сабагы окутуучусу;
 4. Бакашова Д.О. — «Кыргыз тили» сабагы окутуучусу;
 5. Муратов Т.Р. — «Кыргыз тили» сабагы окутуучусу;
 6. Алиханова А.М. — «Орус тили» сабагы окутуучусу;
 7. Абдувалиева Э.А. — «Орус тили» сабагы окутуучусу;
 8. Абдивалиева Г.А. — «Орус тили» сабагы окутуучусу;
 9. Раимбердиева М.Ж. (ички айкал.) — «Математика» жана «Информатика» сабактары окутуучусу;
 10. Маширапова А. — «Чет тили» жана «Латын тили» сабактары окутуучусу;
 11. Турсунов П.К. (ички айкал.) — «Математика» жана «Информатика» сабактары окутуучусу;
 12. Абдураимов К.Ш. — «Кесиптик ишмердүүлүктү укуктук камсыздоо» сабагы  окутуучусу;
 13. Саримбаева Н.А. — «Тарых» жана «Философия» сабактары окутуучусу;
 14. Исхаков У.М. — «Математика» жана «Информатика» сабактары окутуучусу;
 15. Асанова Ж.А. (ички айкал.)  — «Математика» жана «Информатика» сабактары окутуучусу;
 16. Акимова В.А. — бирикменин лаборанты.

 

 

«Педиатрия, акушердик жана гинекология сабактар» бирикмеси 1 бирикме башчысы, 7 окутуучу жана 1 лаборант менен эмгектеништи.

 

 1. Табалдиева Э.М. — бирикме башчысы, «Педиатрия» сабагы окутуучусу;
 2. Калилова А.Б. — «Гинекология», «Акушердик» жана «Репродуктивдик саламаттыкты сактоо» сабактары окутуучусу;
 3. Киргизбаев У.С. — «Педиатрия» сабагы окутуучусу;
 4. Худайбердиева У.А. — «Педиатрия» сабагы окутуучусу;
 5. Бегалиева Г.А. — «Гинекология» жана «Акушердик» сабактары окутуучусу;
 6. Тоокебаева А.А. — «Гинекология», «Акушердик» жана «Репродуктивдик саламаттыкты сактоо» сабактары окутуучусу;
 7. Маматалиева Б.М. — «Гинекология», «Акушердик» жана «Репродуктивдик саламаттыкты сактоо» сабактары окутуучусу;
 8. Ахматова М.А. (сырткы айкал.) — «Гинекология» жана «Акушердик» сабактары окутуучусу;
 9. Раимбердиева М.Ж. — бирикменин лаборанты.

 

 

«Терапиялык сабактар» бирикмесинин профессордук-окутуучулук курамы бир бирикме башчысы, бир лаборант, 11 окутуучу менен эмгектенди.

 

 1. Амиракулова А.С. — бирикме башчысы, «Терапия» сабагы окутуучусу;
 2. Солиева М.У. — «Терапиядагы мед айым иши биринчи жардам курсу менен жана гериатрия» сабактары окутуучусу;
 3. Камилова Ф.А. — « Үй-бүлөлүк медицинадагы медайым иши » сабагы окутуучусу;
 4. Юсупова Б.Э. — «Терапия» жана  «Үй – бүлөлүк медицина»  сабактары окутуучусу;
 5. Нажиманов Ж. — «Жугуштуу оорулардагы медайым иши КИВ – инфекция жана фтизиатрия курсу менен» сабагы окутуучусу;
 6. Урбай к. Н. — «Жугуштуу оорулар КИВ – инфекция жана фтизиатрия курсу менен» сабагы окутуучусу;
 7. Абдалиева С.А. — «Үй – бүлөлүк медицина» жана «Реабилитациянын негиздери»  сабактары окутуучусу;
 8. Жамалова Т.Ж. — «Тери жана жыныстык оорулар » сабагы окутуучусу;
 9. Рахманова З.А. — «Терапия» жана « Гериатриядагы медайым иши » сабактары окутуучусу;
 10. Еркинбаева Э.А. — «Нерв жана психикалык  оорулары» сабагы окутуучусу;
 11. Гайпов Н. — «Нерв жана психикалык оорулары» сабагы окутуучусу;
 12. Жапарова Д.Б. (сырткы өнөктөш) — «Нерв жана психикалык  оорулары» сабагы окутуучусу;
 13. Асанова Ж.А. – бирикменин лаборанты.

 

 

«Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин профессордук-окутуучулук курамы 1 бирикме башчысы, 1 лаборант, 21 окутуучу (алардан 7 сырткы өнөктөш) менен эмгектенди.

 1. Айтмаматов Р.А. — «Хирургия жана реаниматология негиздери» сабагы окутуучусу;
 2. Боронбаев А.С. — «Баштапкы аскердик медициналык даярдоо» сабагы окутуучусу;
 3. Акылбеков А.Т. (сырткы өнөктөш) — «Ортопедиялык стоматология жана ортодонтия» жана «Бала курагынын стоматологиясы» сабактары окутуучусу;
 4. Абдыманапов Б.А. — бирикме башчысы, «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы» жана «Хирургия» сабактары окутуучусу;
 5. Мамедов А.Н. (сырткы өнөктөш) — «Алынбоочу протездер» сабагы окутуучусу;
 6. Турдиев Р.А. — «Алынбоочу протездер», «Терапиялык стоматология» жана «Толук алынуучу протездер» сабактары окутуучусу;
 7. Джораханов И.Т. — «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы» жана «Офтальмология» сабактары окутуучусу;
 8. Орозбаев Э.С. (сырткы өнөктөш) — «Оториноларингологиядагы медайым иши» сабагы окутуучусу;
 9. Исаков А.Ы. (сырткы өнөктөш) — «Оториноларингология» сабагы окутуучусу;
 10. Исмайилов А.Х. – «Хирургиядагы медайым иши жана реаниматология негиздери», «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы» жана «Хирургия жана реаниматология негиздери» сабактары сабагы окутуучусу;
 11. Толубаева А. — «Хирургиялык стоматология» жана «Тиш техникасынын материал таануу эмгекти коргоо курсу менен» сабактары окутуучусу;
 12. Шамуратов У.А. (сырткы өнөктөш) — «Офтальмология» сабагы окутуучусу;
 13. Абдымаликова М.М. — «Хирургия жана реаниматология негиздери», «Биринчи медициналык жардам» жана «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы» сабактары окутуучусу;
 14. Матаев А.А. – «Тиш жана ооз көңдөй оорулары», «Ортопедиялык стоматология жана ортодонтия» «Алынбоочу протездер» жана «Толук алынуучу протездер» сабактары окутуучусу;
 15. Женишбек уу. Т. — «Куйуп жасоо», «Тиштерди моделдөө», «Толук алынуучу протездер» жана «Толук эмес алынуучу протездер» сабактары окутуучусу;
 16. Юлбарсов Э.Д. — «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы» жана «Хирургиядагы медайым иши жана реаниматология негиздери» сабактары окутуучусу;
 17. Рахманов Т.Т. (сырткы өнөктөш) – «Бала курагынын стоматологиясы», «Ортопедиялык стоматология жана ортодонтия» сабактары окутуучусу;
 18. Турдуматова А.А. — «Терапиялык стоматология» «Толук эмес алынуучу протездер» сабактары окутуучусу;
 19. Райымбердиев Т.Р. (сырткы өнөктөш) — «Оториноларингология» сабагы окутуучусу;
 20. Шакиров А.Ш. — «Тиш жана ооз көңдөй оорулары», «Стоматологиялык рентгенология», «Ортодонтикалык аппараттар» «Хирургиялык стоматология» жана «Бет-жаак протездери» сабактары окутуучусу;
 21. Раимбердиева А.К. — «Тиштерди моделдөө», «Стоматологиялык оорулардын алдын алуу жана ооз көндөй гигиенасы», «Стоматологиялык рентгенология», «Тиш техникасынын материалтаануу эмгекти коргоо курсу менен» жана «Стоматологиялык физиотерапия» сабактары окутуучусу;
 22. Толонбаева Ж.Ш. – «Толук алынуучу протездер», «Хирургиялык стоматология», «Алынбоочу протездер» жана «Толук эмес алынуучу протездер» сабактары окутуучусу;
 23. Жанышбекова Н.Ж. — бирикменин лаборанты.

 

«Химия, биология жана фармация сабактар» бирикмесинин профессордук-окутуучулук курамы 1 бирикме башчысы, 1 лаборант, 15 окутуучу (алардан экөө сырткы өнөктөш) менен эмгектенди.

 1. Ниязалиева З.К. – бирикме башчысы, «Органикалык химия», «Биология медициналык генетиканын негиздери менен» жана «Микробиология» сабактары окутуучусу;
 2. Абдыкапар к. М. — «Фармацияны уюштуруу экономикасы» жана «Фармацевтикалык технология» сабактары окутуучусу;
 3. Тайирова А.А. — «Органикалык химия» жана «Ботаника» сабактары окутуучусу;
 4. Туреева С.О. — «Фармакогнозия» сабагы окутуучусу;
 5. Бердибаева Ж.Р. — «Медициналык генетика» жана «Микробиология» сабактары окутуучусу;
 6. Иманалиева Р.Т. — «Медициналык генетика», «Микробиология, вирусология жана иммунологиянын негиздери» жана «Аналитикалык химия» сабактары окутуучусу;
 7. Камалова Р.О. — «Микробиология жана инфекциялык коопсуздук» жана « Микробиология, вирусология жана иммунологиянын негиздери » сабактары окутуучусу;
 8. Рахманова И.А. — «Фармацияны уюштуруу экономикасы» сабагы окутуучусу;
 9. Мамаякупова Д.М. — «Фармацевтикалык технология» сабагы окутуучусу;
 10. Кутбаева С.М. (сырткы өнөктөш) — «Фармацияны уюштуруу экономикасы» сабагы окутуучусу;
 11. Кубанычбек уу. Э. (сырткы өнөктөш) — «Фармацияны уюштуруу экономикасы» сабагы окутуучусу;
 12. Ташбаева Ж.А. — «Фармацевтикалык технология» сабагы окутуучусу;
 13. Юсупова Р.Г. — «Фармацевтикалык химия» сабагы окутуучусу;
 14. Маматова А.А. — «Медициналык генетика», «Органикалык эмес химия» жана «Аналитикалык химия» жана «Ботаника» сабактары окутуучусу;
 15. Арынова А.Э. — «Органикалык эмес химия», «Аналитикалык химия» жана «Микробиология, вирусология жана иммунологиянын негиздери» сабактары окутуучусу;
 16. Камчибек к. А. — «Фармакогнозия» жана «Фармацевтикалык технология» сабактары окутуучусу;
 17. Азимова М.С. – бирикменин лаборанты.

 

 

 1. 2. Окуу пландары ж.б. тууралуу маалыматтар.

 

Медициналык колледжде «Мед айым иши», «Акушердик иш», «Дарылоо иши», «Стоматология», «Фармация» жана «Ортопедиялык стоматология» адистиктеринин студенттери билим алышат. Үчүнчү курстун студенттери үчүн мамлекеттик стандарт иштелип чыкканга чейин 2017-жылдын 15-июнь күнү Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги менен макулдашылып (каттоо №7), 2017-жылдын 29-июнь күнү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген (регистр. №2402) окуу жана типтүү пландардын негизинде ишке ашырылат. Экинчи курстун студенттери үчүн мамлекеттик стандарт иштелип чыкканга чейин 2018-жылдын 28-июнь күнү Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги менен макулдашылып (каттоо №5), 2018-жылдын 28-август күнү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген (регистр. №3022) окуу жана типтүү пландардын негизинде ишке ашырылат. Биринчи курстун студенттери үчүн 2019-жылдын 15-майында бекитилген (регистр. №180) мамлекеттик стандарттын негизинде 2019-жылдын 14-июнь күнү Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги менен макулдашылып (каттоо №1), 2019-жылдын 20-июнь күнү Кыргыз-Ѳзбек университетинин медициналык колледжинин директору тарабынан бекитилген окуу пландардын негизинде ишке ашырылат. Медициналык колледжде бардык сабактар боюнча окутуучулар тарабынан окуу жана типтүү программалардын негизинде жумушчу окуу пландары, жумушчу программалар, окуу-усулдук колдонмолор, силлабустар иштеп чыгылган жана бекитилген.

   

 1. Студенттердин контингенти тууралуу маалымат.

           

            2019-2020-окуу жылынын экинчи жарымында медициналык колледжде алты адистик боюнча окуп жаткан студенттердин саны 1347, алардын ичинен «Мед айым иши» адистиги боюнча — 269, «Акушердик иш» адистиги боюнча — 197, «Дарылоо иши» адистиги боюнча — 143, «Стоматология» адистиги боюнча — 108, «Фармация» адистиги боюнча – 535, «Ортопедиялык стоматология» адистиги боюнча – 95.

Биринчи курстун студенттеринин арасында 9 чет өлкөлүк студент (алардан 2 студент – РФ, 7 студент – Тадж. Респ.), тоголок жетим 1 студент, майып 2 студент, ата-энесинин бирөөсү жок 12 студент бар.

Экинчи курстун студенттеринин арасында 7 чет өлкөлүк студент (алардан 1 студент – РФ, 1 студент — РК, 5 студент – Тадж. Респ.), тоголок жетим 2 студент, ата-энесинин бирөөсү жок 2 студент бар.

/чүнчү курстун студенттеринин арасында 9 чет өлкөлүк студент (алардан 3 студент – РФ, 1 студент — РК, 6 студент – Тадж. Респ.), ата-энесинин бирөөсү жок 5 студент бар.

ЛД-2-17 (1) тайпасынын студенти Юсупов Рузимухаммед тогуз коргол оюну боюнча 2 лигада 3-орунду ээледи.

 

 1. Студенттердин жетишүүлөрү жана катышуу көрсөткүчтөрү.

 

Медициналык колледжде студенттердин сабактарга катышуусун жана жетишүүсүн текшерүү жана жакшыртуу иштери окуу жараяны учурунда көзөмөлгө алынып турду. Сабакты коп калтырган студенттердин ата-энеси менен уюлдук телефон аркылуу байланышып же окуу жайга чакырылып, себептери аныкталды жана ата-энелер менен биргеликте андан ары сабактарга катышуусун көзөмөлгө алынды. 2019-2020-окуу жылынын 2-жарымында  өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу 7-жумадан тартып сабактар онлайн аркылуу өтүлүдү. Окутуучулар берген маалыматтар боюнча студенттердин онлайн сабактарга катышуусу 86-91%ды түздү. Ал эми 2019-2020-окуу жылынын жайкы сессиясынын жыйынтыгы боюнча студенттердин сабактарга катышуу 88,26%ды, жалпы жетишүү 78,97%ды, сапаттык жетишүү 67,06%ды түздү.

 

 1. Окуу жүктөмдөрүн пландаштыруу жана аткаруу.

 

Медициналык колледжде 2019-2020-окуу жылы үчүн 87595 саат пландаштырылган (87595 саат контракт) жана 83953 саат аткарылды (анын ичинен 5724 саат окуу-өндүрүштүк практика боюнча, 540 саат МАК). Окуу жылынын экинчи жарымында кырдаалга байланыштуу биринчи курстар үчүн «Кыргызстан тарыхы» боюнча мамлекеттик сынак жана окуу-өндүрүштүк практикалардын бардык түрлөрү күзгө жылдырылгандыгына байланыштуу 3642 саат аткарылбады (150 саат МАК «Кыргызстан тарыхы», 3492 саат окуу-өндүрүштүк практика).

 1. ПОЖ тарабынан жарыкка чыккан окуу-усулдук эмгектер.

Медициналык колледждин окутуучулары тарабынан 2019-2020-окуу жылында 9 окуу-усулдук колдонмо, 9 усулдук иштелме, 23 видео-сабак иштелип чыкты.

 1. Назарбекова А.К. — усулдук иштелме (кыргыз тилинде).
 2. Арынова А.Э. – 2 усулдук иштелме (кыргыз тилинде).
 3. Бердибаева Ж.Р. — усулдук иштелме (кыргыз тилинде), окуу усулдук  колдонмо (кыргыз тилинде).
 4. Маматова А.А. – 2 усулдук иштелме (кыргыз тилинде).
 5. Камалова Р.О. — усулдук иштелме (кыргыз тилинде).
 6. Иманалиева Р.Т. — усулдук иштелме (кыргыз тилинде).
 7. Тайирова А.А. — усулдук иштелме (кыргыз тилинде).
 8. Бердибаева Ж.Р. — окуу усулдук колдонмо (кыргыз тилинде).
 9. Камалова Р.О. — окуу усулдук колдонмо (кыргыз тилинде).
 10. Юсупова Б.Э., Камилова Ф.А. — окуу усулдук колдонмо (орус тилинде).
 11. Солиева М.У., Рахманова З.А. — окуу усулдук колдонмо (орус тилинде).
 12. Толубаева А.И. — окуу усулдук колдонмо (орус тилинде).
 13. Шакиров А. — окуу усулдук колдонмо (орус тилинде).
 14. Маматалиева Б.М. — окуу усулдук колдонмо (орус тилинде).
 15. Киргизбаев У.С. — окуу усулдук колдонмо (орус тилинде).
 16. Табалдиева Э.М. — окуу усулдук колдонмо (орус тилинде).

 

 

 1. Колледждин китеп фонду.

Медициналык колледждин китепкана фонду жыл сайын толукталып жана жаңыланып турат. Сабактар боюнча студенттердин китеп менен камсыз болуусу 1 студентке 1 же 2 китептен туура келет. Китепканада бардык сабактар боюнча китептер жетиштүү. Сабактардын окуу китептери менен камсыз болуусу №7-формада кеӊири берилген. 2019-2020-окуу жылында жаёы китептерди сатып алуу болгон жок, бирок жетишсиз окуу китептерин сатып алуу боюнча өтүнүч окуу департаментине тапшырылды.

 

 1. Колледждин педагогикалык жана окуу-усулдук кеңеши.

Медициналык колледжде 2019-2020-окуу жылында 10 отурум бекитилген жана өтүлдү.

Биринчи отурум 2019-жылдын 6-сентябрь күнү өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын негизинде окуунун жүрүшүнүн графигин, жумушчу окуу пландарын, семестрдик иш пландарды, иш пландарын, жумушчу программаларды түзүү жана бекитүү. 2. Жаңы 2019-2020-окуу жылына окуунун жүрүшүн уюштуруу боюнча иштер. 3. Университеттин 25 жылдыгына арналган иш чараларды белгилөө жана аткаруу. 4. Ар-түрдүү маселелер). Экинчи отурум 2019-жылдын 31-октябрь күнү өтүлдү жана анда 5 маселе каралды (1. Окуунун жүрүшү жөнүндө. 2. 1-курстун студенттеринин сабактардан жетишүүсүнүн жана катышуусунун абалы жөнүндө. 3. Университеттин институционалдык аккредитациялоо иштеринин жыйынтыктары. 4. Контракт акыларынын төлөнүү абалы жөнүндө. 5. Ар-түрдүү маселелер). /чүнчү отурум 2019-жылдын 23-ноябрь күнү өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. Окуунун жүрүшү жөнүндө. 2. Окуу документеринин Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын негизинде алынып барылышынын абалы жөнүндө. 3. Контракт акыларынын төлөнүү абалы жөнүндө. 4. Ар-түрдүү маселелер). Төртүнчү отурум 2019-жылдын 17-декабрь күнү өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. Окуунун жүрүшү жөнүндө. 2. Таза сессия өткөрүүгө багытталган иш чаралары жөнүндө. 3. Контракт акыларынын төлөнүү абалы жөнүндө. 4. Ар-түрдүү маселелер). Бешинчи отурум 2020-жылдын 30-январь күнү өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. ЛД, СТ адистиктеринин 4-курсунун диплом алдындагы практикасынын жыйынтыктары жана аларды МАКка киргизүү жөнүндө. 2. Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын негизинде окуу жылынын 2-жарым жылдыгына даярдык корүү маселелери. 3. Экинчи жарым жылдыктын окуу графигин, семестрдик пландарын түзүү жана бекитүү жөнүндө. 4. Ар-түрдүү маселелер). Алтынчи отурум 2020-жылдын 25-февраль күнү өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. Биринчи жарым жылдыктын жыйынтыктары жөнүндө. 2. Контракт акыларынын төлөнүү абалы жөнүндө. 3. НББПларды кызыкдар тараптар менен талкулоого даярдык иштеринин абалы. 4. Ар-түрдүү маселелер). Жетинчи отурум 2020-жылдын 30-март күнү өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. Окуунун жүрүшү жөнүндө. 2. Студенттердин сабактарга катышуусунун абалы жөнүндө. 3. «ГС», «ТС» жана «ПАжГ» сабактар бирикмелеринин окуу-усулдук жана тарбиялык иштери. 4. Ар-түрдүү маселелер). Сегизинчи отурум 2020-жылдын 15-майында өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. Окуунун жүрүшү жана окуу жараянынын графигине өзгөртүүлөрдү киргизүү. 2. Азыркы мезгилдеги кырдаалда бүтүрүүчү курсттардын студенттерин мамлекеттик аттестациялоого киргизүү өзгөчүлүктөрү. 3. Контракт акыларынын төлөнүү абалы жөнүндө. 4. Ар-түрдүү маселелер). Тогузунчу отурум. Онунчу отурум 2020-жылдын 30-июнь күнү өтүлдү жана анда 4 маселе каралды (1. Жайкы сессиянын жана мамлекеттик аттестациялоонун жыйынтыктары жөнүндө. 2. Контракт акыларынын төлөнүү абалы жөнүндө. 3. Окутуучулардын 2020-2021-окуу жылына карата окуу жүктөмдөрүн алдын-ала тарификациялоо. 4. Ар-түрдүү маселелер). Онунчу отурумдун 3-маселесинде каралган окутуучуларды аттестациялоо кырдаалга байланыштуу кийинкиге калтырылды.

 

Отурумдардын протоколдору атайын бекитилген дептерге жазылган жана чечимдери өз убагында аткарылды.

 

 1. Студенттердин өз алдынча иштөөсүн (СӨИ жана СОӨИ) уюштуруу жана анын

    натыйжалары.

Колледжде окутулуп жаткан ар бир сабак боюнча окутуучулар тарабынан студенттердин өз алдынча иштөөсүнүн иш пландары иштеп чыгылган жана студенттерге таркатып берилген. Өз алдынча иштөөнү тапшыруунун формалары иштелип чыгып илип коюлган. Ал формалар боюнча студенттер өз алдынча иштөөнү төмөнкү формалар боюнча тапшырат: доклад, реферат, плакат, тест, суроолор, талкуу, тегерек стол.

Быйылкы окуу жылында кырдаалга байланыштуу сабактар онлайн түрүндө болгондугуна байланыштуу, мурдагы окуу жылдарынан айырмаланып студенттер өз алдынча иштөөнү видео-роликтер, слайд, доклад ж.б. формаларда электрондук формада тапшырышты.

 

 1. Окутуучулардын квалификацияларын жогорулатуу тууралуу.

 

2019-2020-окуу жылында медициналык колледждин «Жалпы медициналык сабактар» бирикмесинен 10 окутуучу, «Терапиялык сабактар» бирикмесинен 9 окутуучу, «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинен 14 окутуучу, «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинен 5 окутуучу, «Педиатрия, акушердик жана гинекология сабактар» бирикмесинен 7 окутуучу квалификациясын жогорулатуу боюнча семинарларга катышып, сертификаттарга ээ болушту. Бул маалыматтар №8-формада кеңири берилген.

  

 1. Ачык сабактар жана сабактарга өз ара катышуу.

       Медициналык колледжде ар бир бирикме боюнча 2019-2020-окуу жылдыгы үчүн ачык сабактардын жана сабактарга өз ара катышуунун жадыбалы иштеп чыккан жана бекитилген. Ачык сабактарды өз убагында өтүү жана сабактарга өз ара катышуу колледжде жакшы жолго коюлган. 2019-2020-окуу жылында 114 ачык сабак пландаштырылган жана 114 өтүлдү, 2 ачык сабак өтүлбөй калды. Алар — «Жалпы медициналык сабактар» бирикмесинен Беков Б.И., «Гуманитардык сабактар» бирикмесинен Абдувалиева Э.А. 2 ачык сабак пландан сырткары өтүлдү: «Химия, биология жана фармация сабактар» бирикмесинен Маматова Айсалкын Алтыбаевна жана Бердибаева Жанылбү Рахмановна. Ѳтүлгөн ачык сабактар 14-формада кеңири берилген.

 

 1. Практикалардын бардык түрлөрү.

Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин студенттери тарабынан өтүлүүчү ѳндүрүштүк жана диплом алдындагы практикалары Кыргыз Ѳкмѳтүнүн 2008-жылдын 5-августунда чыккан №425-токтому менен бекитилген жобонун негизинде медициналык мекемелер менен Кыргыз-Ѳзбек университетинин ортосунда түзүлгѳн эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлѳт. Ѳндүруштүк жана диплом алдындагы практикаларды ѳткѳрүүдѳ бардык келишим түзүлгѳн медициналык мекемелерде практика боюнча мекеменин директорунун буйругу менен усулдук жетекчилер дайындалган. Практикаларга келишимдин негизинде студенттер ѳз каалоосу менен медициналык мекемелерге бѳлүнѳт. Кѳпчүлүк студенттер Ош шаарында жайгашкан медицина мекемелеринде практикаларын ѳтүшѳт. Алар Ош облусттар аралык бириккен клиникалык ооруканасы, Ош шаардык клиникалык ооруканасы, Ош облусттар аралык балдар ооруканасы, Ош облусттук төрөт үйү, Ош шаардык төрөт үйү, Ош облусттар аралык стоматологиялык борбору, Ош шаардык №1, №2-стоматологиялык поликлиникалары ж.б. Мындан сырткары студенттер жашаган жерлерине бѳлүнүшүп түзүлгѳн келишимдин негизинде Кара-Суу, Ноокат, Алай, Кара-Кулжа, Ѳзгөн жана башка райондук ооруканаларда практикаларын ѳтүшѳт. Ѳтүлгөн практикалардын жыйынтыгы медициналык колледжде уюштурулган конференцияларда талкууланып, тиешелүү жыйынтыктар чыгарылат.

Окуу жылынын экинчи жарымында кырдаалга байланыштуу биринчи, экинчи курстун бардык адистиктеринин жана үчүнчү курстун «Дарылоо иши», «Стоматология» адистиктеринин окуу-өндүрүштүк практикалары 2020-жылдын күз айларына калтырылды. Ал эми 3-курстун бүтүрүүчүлөрү «Акушердик иш», «Фармация», «Медайым иши» адистиктеринин диплом алдындагы практикалары онлайн түрүндө AVN, WhatsApp, Facebook, Zoom, Free cam 8, Сlass room маалымат программаларын колдонуу өтүлдү. Медициналык колледж боюнча 3-курстун бүтүрүүчүлөрү «Акушердик иш», «Фармация», «Медайым иши» адистиктеринен 406 студент практикага жөнөтүлдү. Алардын ичинен «Мед айым иши» адистиги боюнча — 138, «Акушердик иш» адистиги боюнча — 83, «Фармация» адистиги боюнча – 185.

 

 1. Окуу-лабораториялык жана материалдык-техникалык база.

      Медициналык колледждин окуу-лабораториялык жана материалдык техникалык базасы университеттин №2, 3, 5-корпустарында жайгашкан жана адистиктерге билим берүү үчүн коюлган талаптарды толук канааттандырат. Окуу кааналары жыл сайын ремонттон өткөрүлөт. Колледждин окутуучулары окуу жараянында интерактивтик досканы, мультимедиялык аппаратты, практика сабактарында виртуалдык 3D анатомиялык комплексти, компьютерлерди, фантомдорду, видеоматериалдарды, слайд-шоуларды жана башка окуу материалдарын колдонуу менен сабак өтүшөт. Бул студенттердин билимин жогорулатууга жардам берет. Окуу кааналарын окуу жабдыктары менен камсыз болуусу №9-формада көрсөтүлгөн.

 

 1. МАКтын уюштурулуусу жана өткөрүлүүсү.

            2020-жылдын февраль айында бүтүрүүчү 4-курстун «Дарылоо иши» (69 студент) жана «Стоматология» (106) адистигинин студенттери мамлекеттик сынактарды тапшырышты. Жалпы жетишүү «Дарылоо иши» адистиги боюнча 98,41%ды, «Стоматология» адистиги боюнча 99,2%ды, сапаттык жетишүү «Дарылоо иши» адистиги боюнча 95,42%ды, «Стоматология» адистиги боюнча 71,85%ды түздү. 2020-жылдын июнь айында бүтүрүүчү 3-курстун «Акушердик иш» (82 студент), «Фармация» (187 студент), «Медайым иши» (141 студент) адистиктеринин студенттери мамлекеттик сынактарды Zoom маалыматтык программасы аркылуу онлайн формада тапшырышты. Жалпы жетишүү 99,55%ды, сапаттык жетишүү 85,08%ды түздү.

 

 1. Кредиттик технологиянын негизинде окуу процессин уюштуруу.

      Медициналык колледжде кредиттик технология менен окуу жараянын уюштуруу жолго коюлган. Медициналык колледжде окутулуп жаткан бардык сабактар боюнча сааттарды пландаштыруу кредиттик технология менен ишке ашырылган. Сабактар 2019-2020-окуу жылы үчүн иштелип чыгып, бекитилип, AVN маалымат программасына жүктөлгөн жумушчу окуу программасынын негизинде кредиттер боюнча эсептелип, AVN маалымат программасына түшүрүлгөн. Медициналык колледждин бардык окутуучулары сабактар боюнча тесттерди иштеп чыгышкан жана AVN 37 маалымат программасына толугу менен жүктөлгөн. Модулдардын жана жыйынтыктоочу модулдардын жадыбалы иштеп чыгылган жана бекитилген. Жадыбал боюнча модулдук баллдар колледждин ар бир окутуучусу тарабынан өз убагында AVN маалымат программасына коюлат. Колледжде элективдик сабактардын каталогу түзүлгөн. Медициналык колледждин окутуучулары жумушчу программаларды, силлабустарды иштеп чыккан жана AVN 85 маалымат программасына жүктөлгөн.

 

 1. AVN маалыматтар системасы менен иштөө.

Медициналык колледжде AVN маалымат программасы менен иштөө толук жолго коюлган. Окуу жылы башталганда жумушчу окуу пландары жана окутуучулардын саат жүктөмдөрү AVN маалымат программасына жүктөлөт. Окутуучулар студенттер үчүн AVN 85 маалымат программасына жумушчу программасын, студенттин өз алдынча иштөөсүнүн планын, силлабус, лекция жана практика сабактардын материалдарын жүктөшкөн. Модулдардын баллдарын коюп, ведомостторду убагында тапшырышты. Колледждин бардык окутуучулары AVN 37 маалымат программасына тесттерди иштеп чыгышкан жана тапшырышкан. Ал тесттердин жардамында биринчи курстун бардык студенттери колледжде окутулуп жаткан сабактардан сынактарды компьютерлер жардамында тапшырышты.

 

 1. Көз карандысыз аккредитацияга даярдык иштери тууралуу.

     2018-жылдын 17-18-октябрь күндөрү медициналык колледждин 5 адистиги («Дарылоо иши», «Акушердик иш», «Стоматология», «Фармация», «Медайым иши») аккредитациялык агенттиктен комиссия келип, эки күндүк текшерүүнүн жыйынтыгында аккредитациялык кеӊештин 2018-жылдын 23-октярындагы чечимине ылайык беш жылга аккредитациядан өттү деп эсептелип, сертификат берилди.

2018-жыл медициналык колледжде жаңы «Ортопедиялык стоматология» адистигине лицензия алынып, 1-курска студенттер кабыл алынган. 2021-жылы биринчи бүтүрүүчүлөр чыгат. Ошол себептен 2021-жылдын март, апрель айларында «Ортопедиялык стоматология» адистигин аккредитациядан өткөрүш пландаштырылган. Азыркы күндө өздүк отчет даярдалып жатат.

 

 

 

МКнын директору, м.и.к. ________________ Р.М. Джумаев    

жаңылыктар топтому