Гуманитардык сабактар бирикмеси

ТАРЫХЫ

[/su_expand]

Медициналык колледжинин

 тарбиялык  иштердин  боюнча директордун  орун  басары

Алдашов Шукурбек Кадырбекович

 “Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин    башчысы

Арапова Акмоор Дилмуратовна

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   математика жана информатика     

сабагынын   окуутучусу

Турсунов Паязбек Камчыбекович

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   философия  жана Тарых

 сабагынын   окуутучусу

Саримбаева Наргул  Абдусатаровна

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин  ангилис тили

сабагыны    окуутучусу

Машрапова Айнагул Абакировна

 

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   “укук таануу” жана “кесиптик ишмердуулукту укуктук камсыздоо сабагынын   окуутучусу

Абдураимова Кадыралы Абсаматович

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   “математика жана кесиптик ишмердуулукту маалыматтык камсыздоо” сабагынын   окуутучусу

Исхаков Улукбек Мухамеджанович

Медициналык колледждин

Усулчусу жана “Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   “орус тили” сабагынын   окуутучусу

Абдивалиева Гулмира Абимажитовна

Преподаватель цикла

Гуманитарных дисциплин

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   “орус тили” сабагынын   окутуучусу

Алиханова  Айнура мамазариповна

 

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   “орус тили” сабагынын   окуутучусу   

Абдувалиева Элмира Арипжановна

 

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   “кыргыз  тили”

сабагынын   окуутучусу