«Гуманитардык сабактар» бирикмеси

ТАРЫХЫ

Арапова Акмөөр Дилмуратовна

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин башчысы

Алдашов Шукурбек Кадырбекович

Медициналык колледжинин

Тарбиялык иштер боюнча  директордун орун басары

Абдураимов Кадыралы Абсаматович

“Гуманитардык сабактар” бирикмесинин  

 “Кесиптик ишмердүүлүктү укуктук камсыздоо” сабагынын   окутуучусу, 2-курстун курс башчысы

Муратов  Толкунбек Рахманбердиевич

“Гуманитардык сабактар” бирикмесинин  

“Кыргыз тили” жана “Манас таануу” сабагынын   окутуучусу, 1-курстун курс башчысы

Саримбаева Наргуль  Абдусатаровна

“Гуманитардык сабактар” бирикмесинин  

«Философия  жана Тарых» сабагынын   окутуучусу

Алиханова  Айнура Мамазариповна

“Гуманитардык сабактар” 

бирикмесинин   “Орус тили” сабагынын   окутуучусу

Машрапова Айнагул Абакировна

“Гуманитардык сабактар” бирикмесинин 

“Ангилис тили” сабагынын окуутучусу

Сулайманова Миргүл  Кадырбековна 

“Гуманитардык сабактар” бирикмесинин 

“Ангилис тили” сабагынын окуутучусу

Исхаков Улугбек Мухамеджанович 

“Гуманитардык сабактар” бирикмесинин  

“Кесиптик математика, информатика жана кесиптик ишмердyyлyктy маалыматтык камсыздоо” сабагынын   окуутучусу

Турсунов Паязбек Камчыбекович  

“Гуманитардык сабактар” бирикмесинин  

“Кесиптик математика, информатика жана кесиптик ишмердyyлyктy маалыматтык камсыздоо”

сабагынын   окуутучусу, тех. оператор

Акимова Венера Абдрашитовна

 “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин   “лаборанты”

жаңылыктар топтому