Графиктер

[su_button url=»https://medcoll.kg/pdf_doc/%D0%9C%D0%9A%202020-2021%20%D0%9E%D0%961-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B6%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC.PDF» style=»3d» size=»5″ wide=»yes» icon=»icon: chevron-right» icon_color=»#ffffff»]2020-2021-окуу жылынын биринчи жарым жылдыгы үчүн семестрдик план[/su_button]

[su_button url=»https://medcoll.kg/pdf_doc/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B3_%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%942020.pdf» style=»3d» size=»5″ wide=»yes» icon=»icon: chevron-right» icon_color=»#ffffff»]2020-2021-окуу жылынын биринчи жарым жылдыгындагы  модулдардын жана сынактардын тапшыруунун графиги[/su_button]

[su_divider text=» » divider_color=»#ca0f0f» size=»2″ margin=»0″]

[su_button url=»https://medcoll.kg/pdf_doc/2%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.PDF» style=»3d» size=»5″ wide=»yes» icon=»icon: chevron-right» icon_color=»#ffffff»]2020-2021-окуу жылынын экинчи жарым жылдыгы үчүн семестрдик план[/su_button]

[su_button url=»https://medcoll.kg/pdf_doc/%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8.PDF» style=»3d» size=»5″ wide=»yes» icon=»icon: chevron-right» icon_color=»#ffffff»]2020-2021-окуу жылынын экинчи жарым жылдыгындагы  модулдардын жана сынактардын тапшыруунун графиги[/su_button]

[su_divider text=» » divider_color=»#ca0f0f» size=»2″ margin=»0″]

[su_button url=»https://medcoll.kg/pdf_doc/%D0%B3%D0%BE%D1%81.PDF» style=»3d» size=»5″ wide=»yes» icon=»icon: chevron-right» icon_color=»#ffffff»]КӨЭАУнун медийиналык колледжинин «Дарылоо иши» жана «Стоматология» адистиктеринин IV курсунун студенттери үчүн мамлекеттик аттестациялоонун графиги[/su_button]

[su_divider text=» » divider_color=»#ca0f0f» size=»2″ margin=»0″]

[su_button url=»https://medcoll.kg/pdf_doc/%D0%9C%D0%90%D0%9A%20%D0%90%D0%94%2C%20%D0%A1%D0%9E%2C%20%D0%A4%D0%AF%2C%20%D0%A1%D0%94%203%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.PDF» style=»3d» size=»5″ wide=»yes» icon=»icon: chevron-right» icon_color=»#ffffff»]КӨЭАУнун медийиналык колледжинин  АД, СО, ФЯ, СД  адистиктеринин III курсунун студенттери үчүн мамлекеттик аттестациялоонун графиги[/su_button]

[su_divider text=» » divider_color=»#ca0f0f» size=»2″ margin=»0″]

[su_button url=»https://medcoll.kg/pdf_doc/%D0%9C%D0%90%D0%9A%201%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.PDF» style=»3d» size=»5″ wide=»yes» icon=»icon: chevron-right» icon_color=»#ffffff»]КӨЭАУнун медийиналык колледжинин  АД, СО, ФЯ, СД, ЛД  адистиктеринин   I курсунун студенттери үчүн «Кыргыз тили жана адабияты», «Кыргызстан географиясы», «Кыргызстан тарыхы дисциплиналары боюнча мамлекеттик аттестациялоонун графиги[/su_button]

[su_divider text=» » divider_color=»#ca0f0f» size=»2″ margin=»0″]