Акыркы жаңылыктар

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Жамалова Тазагулдүн СД1-1-19 тайпасына «Терапиядагы медайым иши БМЖ курсу менен» сабагынан «Отек Квинке, крапивница» деген темадагы ачык сабагы болуп өттү. Ачык сабак өтө мазмундуу, кызыктуу, практикалык көндүмдөрдүн жана ролдоштурулган оюндардын коштоосунда өттү. 2021-жылдын 18-майында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Нажиманов Жыргалбек Сд1-(2)-19 тайпасына «Чума оорусу» деген темада ачык сабак өттү. 2021-жылдын 7-майында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «ЖМС» бирикмесинин окутуучусу Мавлюда Абдураимжанова СД-1-19(1,2) тайпасына Улуу жеңиштин 76 жылдыгына карата «Эч ким, эч качан унутулбайт» деген темадагы куратордук саат өттү. 2021-жылдын 13-апрель күнү Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Медициналык колледжинин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Юсупова Бактыгул Эрмековна «Эндемический зоб»деген темада ФЯ-10-20(1) тайпасына ачык сабак өттү. Сабак кызыктуу, мазмундуу жана толугу менен өз максатына жетип, студенттер жаңы билим, билгичтик, көндүмдөргө ээ болушту. Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Саримбаева Наргуль 30-апрелде ЛД1-19 тайпасына Философия сабагынан «Медицинада жана адам жашоосунданы диалектикалык категориялардын маани манызы» деген темада өтө мазмундуу, кызыктуу, оюндардын коштоосунда Ачык сабак өттү.

.

жаңылыктар топтому