Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмеси

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин башчысы Абдыманапов Бектур Абдиллабекович.

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин башчысы Абдыманапов Бектур Абдиллабекович. Абдыманапов Бектур Абдиллабекович 1985-жылдын 24-октябрында Ош шаарында торолгон. 1991-жылы № 38- Б. Алыкулов атындагы орто мектебине 1-класска барган. 2000-жылы 9-классты буткондон сон №16- кесиптик лицейге откон. 2002-жылы Ош МУнун Медициналык факультетине тапшырган. 2008-жылыОш Мунун Медициналык факультетин аяктап, Ош шаардык аймактык клиникалык ооруканасынын «Травматология» болумундо клиникалык ординатурасын отогон. 2010-жылдан бери Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп узурлуу эмгектенип келе жатат. 2019-жылдын 1-февралынан тартып « Хирургия жана стоматология сабактар» бирикмесинде бирикме башчы болуп дайндалды.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» сабагынын окутуучусу Джораханов Икрам Тораханович

1973-жылы 9-январда Ош туулган. 1996-жылы Андижан мамлекеттик медициналык институтинин дарылоо иши факультетин ийгиликтүү бүтүргөн. 1997-офтальмолог адистиги боюнча интернатураны буткон. Эмгек жолун 1997-1999 жылдары “Бакай медикал” Кыргыз-Куба бириккен ишканасында туштук региону боюнча окул болуп иштөөдөн баштаган. 1999-2001 жылдары Ош шаар ХБК сынын медициналык бөлүмүндө дарыгер офтальмолог кызматында эмгектенген. 2001-2005 жылдары Кыргыз-Өзбек университетинин “Жарандык коргоо жана экстремалдык межицина” кафедрасында окутуучу. 2005-жылдын сентябрынан баштап Джораханов И. Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин “Хирургия жана стоматологиялык сабактар бирикмесин”де окутуучу болуп жигерлүү эмгектенүүдө.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Матаев Али- Мухаммед Абдыкадырович

1986-жылдын 4-апрелинде Ош областынын Кара-суу районунун Кызыл-Сарай айылында туулгам. 1991-жылы Кызыл-Сарай орто мектебине 1-класска баргам, 2003-жылы ошол эле мектепти ийгилуктуу аяктадым 2003-жылы Ош МУнун Медициналык факультетин Стоматология адистигине тапшыргам. 2012-жылы аяктагам. 2012-жылы Ош шаардык №2 поликлиникасында ардинатураны уланттым. 2015-жылдан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп эмгектенип келе жатам.

portfolio_2

Медициналык колледжи директордун тарбия иштери боюнча орун басары Айтмаматов Раймжан

1956-жылы, 2-январда, Алай районунун Чыйырчык айылында туулган. 1962-1972-жылдары Тктогул атындагы орто мектебинде окуп, орто билим алган. 1972-1973-жылдары Алай совозунда чабан болуп иштеген. 1973-1979-жылдары КММИ де окуп, хирург-реаниматолог адистигине ‘’ болгон. 1979-1980-жылы Ош бластык оруканасында интернетураны бутургон. 1980-1990-жылдары Ош бластык онклогиялык диспансеринде анестезиолог – реаниматолог болуп иштеген. 1991-2004-жылдары Кара – Суу райондук оруканасынын реаниматология болумундо эмгектенген. 2004-жылдын сентябрь айынан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинде директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштеп жатат. Кыргызстан ЛКЖСнын жана Ош мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталарынын ээси.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургия” сабагынын окутуучусу Исмаилов Аслидин Хоринбаевич

1984-жылдын 15-августунда ош областынын Араван районун Нурават айылында туулган. 1990-жылы №27 А. Темир орто мектебине 1-класска барып, ушул эле мектепти ийгиликтуу аяктаган. 2001-жылы Ош МУнун Медициналык факультетине тапшырган. 2007-жылы Медфакты яктаган. «2008-жылдары Аскердик кызматын отогон.2008-жылы ОМКБнын «Хирургия» болумундо ардинатурасын отогон. 2010-жылы Араван райондук УДТ №8де клиникалык жетекчи болуп иштеген. 2013-жылдан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык коллежинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп эмгектенип келе жатат.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургия” сабагынын окутуучусу Толонбаева Жаркынай Шарабидиновна

Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин“Хирургиялык жана стоматологиялык” сабактар бирикмесинин окутуучусу, мед.илим.канд., Арынов Замирбек Сапарбаевич Арынов Замирбек Сапарбаевич 1980-жылы 18-майда Ош облусунун Ъзгън районунда туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин 1997-жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин «Дарылоо иши» адистигин 2003-жылы ийгиликтүү аяктаган. 2003-2005-жылдары Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында клиникалык ординатурасын «Хирургия» адистиги боюнча ъткън. 2005-жылдан тартып Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин“Хирургиялык жана стоматологиялык” сабактар бирикмесинин окутуучусу болуп эмгектенип келет. 2007-2010-жылдары Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын медицинанын къйгъйлър\ институнун аспирантурасын ийгиликтүү аятаган. 2009-жылдан медициналык колледжинин практика башчысы болуп иштеп келет. Илим изилдөө иштеринде 2007-жылдан бери, Улуттук Илимдер Академиясынын медицинанын къйгъйлър\ институнун илим изилдөө борборунда Мамлекеттик илимий долбоорлордун аткаруучусу катары катышып келе жатат. З.С.Арынов тарабынан 2 «Ашказандын жана он эки эли ичегинин тешилиши жана перитонити менен татаалдашкан жара ооруларында ашказан-ичеги жолунун биоценозун коррекциялоо» (№31/08, №32/08) Кыргыз Республикасынын патенти алынган. 15тен ашуун илимий, окуу методикалык эмгектердин автору. 2014-жылы «Хирургия» адистиги боюнча өзүнүн илимий иштеринин жыйынтыгы катары, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактады жана Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан бекитилди. Ашказандын жана он эки эли ичегинин тешилиши жана перитонити менен татаалдашкан жара ооруларында ашказан-ичеги жолунун биоценозун коррекциялоо багытында хирургиялык бейтаптарды дарылоодо өзүнүн чоң салымын кошуп келе жатат. З.С.Арынов тарабынан университетибизде көптөгөн республикалык, регионалдык жана эл аралык конференциялар өткөрүлгөн. Медицина багыттагы адистерди даярдоодо өзүнүн иш билги сапаты менен лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарынан жаңы көптөгөн окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү даярдаган. К-ӨУнун профессор-окутуучулар арасында өзүнүн иш билги сапаты менен мыкты кадыр баркка ээ.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургия жана реаниматология” сабагынын окутуучусу Абдумаликова Минура Маннаповна.

Ош областынын, Озгон районунун, Жыланды айылында 1977-жылы 13-ноябрда торолгон. 1984-1994 жылдары Озгон районунун, Жыланды айылынын «Новый Мир» орто мектебинде билим алган. 1995-2001 жылдары Ош Мамалекеттик Университетинин Медицина факультетин «Дарылоо иши» адистигин аяктаган. 2003-2005 жылдары «Анестезиология жана реаниматология» адистиги боюнча клиникалык ординатураны ООМКБ клиникалык базасында бутургон. 2007-жылдан бери Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинде, «Хирургия жана стоматология сабактар» бирикмесинде «Хирургия жана Реаниматология» сабагынын окутуучусу болуп эмгектенип келет. Үй-бүлөөлү, 2 уул, 1 кыздын энеси.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Шакиров Абдулазиз Шавкатович

1992-жылдын 11-июлда Ош шаарынын Туран кичи районунда туулгам. 1999-жылы Ош шаарындагы №8 орто мектебине 1-класска баргам, 2009-жылы ошол эле мектепти ийгилуктуу аяктадым 2009-жылы Ош МУнун Медициналык факультетин Стоматология адистигине тапшыргам. 2014-жылы аяктагам. 2014-жылы Ош шаардык №2 поликлиникасында интернатураны уланттым. 2016-жылдан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин «Хирургия жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде окутуучу болуп эмгектенип келе жатам.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Толубаева Арапат Исматиллаевна

1993-жылы 23-мартта Ош областына караштуу, Араван районунда октябрь айылында төрөлгөн.
1999-жылы Октябрь айылына караштуу "Манас"атындагы орто мектебине 1-класска окууга кирген, 2010-жылы ушул эле мектепти ийгиликтүү бүтүргөн. 2010-жылы Ош мамлекеттик университетинин Медициналык факультетине "Стоматология" адистиги боюнча окууга тапшырганмын. "Стоматология" адистиги боюнча окууну ийгиликтүү аяктаган, 2015-2016- жылдары дипломдон кийинки окууга тапшырып 2016-2017- жылы ийгиликтүү аяктаган, 2017-2018-ж Ош аймактык медициналык колледжинде окутуучу болуп эмгектенген, 2018-жылы сентябрь айынан тартып Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинде «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Хирургиялык стоматология” сабагынын окутуучусу болуп эмгектенип жатат.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин Лаборанты Жанышбекова Нурсулуу Жанышбековна

Я родилась 28 Августа 1995 г , ОШской области Алайского р-н в селе Гулча. В сентябре 2002 г поступила в 1-й класс средней школы №2 имени Тапыка Отунчиева В июне 2013 года окончила школу. В августе 2013 г поступила в К-УУ медицинский колледж, которую окончила с отличием в 2017 г по специальности «Акушерское дело» , квалификация Акушерка. С сентября 2017 г по настоящее времени работаю лаборанткой в медицинском колледже Кыргызско-Узбекского университета. Не замужем. Кыргыз Родители: Отец, Артыкбаев Жанышбек Садыманович, родился 28 октября 1959 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. Кыргыз Мать, Токтосунова Айсулуу Шамшиевна, родилась 23 марта 1961 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. В настоящее время –домохозяйка. Кыргыз Брат, Артыкбаев Алманбет Жанышбекович, родился 23 февраля 1984 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. Образование высшее. В настоящее время работает частным предпенимателем. Женат имеет 3 детей. Кыргыз Сестра, Артыкбаева Нурила жанышбековна, родилась 22 декабря 1985 г в селе Гулча Алайского района Ошской облости. Образование высшее. Замужем имеет 3 детей. Кыргыз Брат, Садыманов Мухаммед Жанышбекович, родился 24 июля 1993 г в селе Гулча Алайского района Ошской области. Образование высшее. Женат имеет 1 ребенка. Кыргыз Младшая сестра, Акматалиева Айзирек Акматалиевна, родилась 3 февраля 2001 г г.Ош Ошской области. В данное время студентка ОшГУ. Кыргыз

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» Бирикмесинин “Терапиялык стоматология” сабагынын окутуучусу Турдиев Рузимамат Алимович

Турдиев Рузимамат Алимович

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Жеңишбек уулу Талгат .

2-октябрда 1998-жылы Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунун Авлетим айылнында төрөлгөм . 2005-жылы №21 Ы Акылбеков орто мектебине 1-класска баргам. 2016-жылы орто мектепти аяктадым. 2016-жылы Ош мамлекеттик университетинин Медициналык колледжине Ортопедическая стоматология адистигине тапшыргам . 2019-жылы Ош мамлекеттик университетинин Медициналык колледжди аяактагам. 2019-жылы Кыргыз-Озбек университетинин Медициналык колледжинин «Хирургия жана стоматология»бирикмесинде окутуучу болуп эмгектенем. Атам:Жолдошов Женишбек 46-жашта мектепте мугалим болуп эмгектенет. Апам:Оскон кызы Гулжан 44-жашта мектепте мугалим болуп эмгектенет. Карындашым:Омурзакова Акдаана 19-жашта студент. Иним :Омурзаков Бекхан 8-жашта окуучу .

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Толонбаева Жаркынай Шарабидиновна .

27 августта 1992 жылы Карасуу районуна караштуу Кенжекул айылында торолгом. 1999 жылы №21 Т.Юнусов орто мектебине 1-класска баргам. 2007 жылы №28 У.Салиева мектеп -лицейине которулгам. 2010 жылы Ош Мамлекеттик Университетинин, медициналык факультетине тапшыргам. 2015 жылы университетти аяктап, «врач-стоматолог» адистигине ээ болгом. 2016 жылы ОшМУ нун ФМПО болумуно тапшырып,Ош облустук стоматологиялык поликлиникасында интернутаны отком. 2019 жылдын март айынан тартып Кыргыз Озбек иниверситетинин медициналык колледжинде окутуучу болуп иштеп келем. Жолдошум: Жусупов Ишембай Токтосунович Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасында врач-кардиолог болуп эмгектенет. Кызым: Токтосунова Алия Ишембаевна 4 жашта. Уулум: Токтосунов Арсен Ишембаевич 2 жашта.

portfolio_2

Медициналык колледжи «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу ТУРДУМАТОВА АЙГЕРИМ АБДУЖАЛАЛОВНА.

Родилась 25 февраля 1993 г в городе ОШ, ОШской области. В сентябре 2000г поступила в 1-й класс средней школы № 50 имени П.Ж.НЫШАНОВА г.ОШ. В июне 2011 года окончила школу. В августе2011 г поступила в Ошский государственный университет на медицинский факультет, которую окончила в июне 2016 г по специальности «стоматолог». В ИЮЛЕ 2016 г поступила на интернатуру в Ошский государственный университет, которую окончила в августе 2017 г. С сентября 2017 г по настоящее время работаю преподавателем в медицинском колледже Кыргызско-Узбекского университета. Не замужем. Кыргыз Родители: Отец, Турдуматов Абдужалал Толенбаевич, родился 22 февраля 1963 г в селе Отуз –адыр Кара-сууского района Ошской области. В настоящее время работает инженер-прорабом в строительной компании. Кыргыз Мать, Шарипбаева Сонунгул Ибрагимовна, родилась 11 марта 1967 г в городе Бишкек Чуйской области. В настоящее время –домохозяйка. Кыргыз Брат, Турдуматов Асылбек Абдужалалович, родился 1 ноября 1991 г в городе ОШ, ОШской области. Образование высшее. Сестренка, , Турдуматова Айназик Абдужалаловна, родилась 10 апреля в городе ОШ, Ошской области. В настоящее время учиться в школе №50 им П.Ж.НЫШАНОВА.

  • CSS Templates
  • portfolio_2
  • banner
“Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар ” бирикмеси. Бирикме башчысы Джораханов Икрам

“Хирургиялык сабактар” бирикмеси 2005-жылы сентябрда тузулгон. Бирикмеде: 10-стоматолог, 4 дарыгер хирург, 2 травматолог, 2 офтальмолог, 2 отолорингоринолог, 4 реаниматолог, 1 провизор эмгектенет. Бирикме курамына томондогу сабактарды камтыйт: 1. «Реаниматология негиздери» 2. «Терапиялык стоматология» 3. «Клиникалык материал таануу» 4. «Хирургия» 5. «Жашоо- тиричилик коопсуздугу жана катастрофалар медицинасы» 6. «Баштапкы аскердик медициналык даярдоо» 7. «Ортопедикалык стоматология жана ортодонтия» 8. «Тиш жана ооз коондъй оорулары» 9. «Стоматологиялык оорулардын алдын алуу жана ооз коондой гигиенасы» 10. «Хирургиядагы сестралык иш» 11. «Бала курагынын стоматологиясы»; 12. «Отоларингоринология» 13. «Жашоо-тиричилик коопсуздугу жана катас-р медицинасы» 14. «Хирургиялык стоматология» 15. «Офтальмология» 16. «Реаниматология негиздери» 17. «Терапиялык стоматология» 18. «Хирургия лык стоматология» 19. «Бала курагынын стоматологиясы» “Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар” бирикмеси керектуу корсотмо куралдар менен жетишерлик олчодо камсыздалтырылган. Бирикмеде акыркы улгудогузаманбап стоматологиялык эмеректер жана дарылоочу каражаттар менен жабдылган 4 стоматология каанасы, интерактив доска мультимедия каанасы жана студенттерге ар кандай хирургиялык ыкмелерди уйротууго ылайыкташтырылып тузулгон тренажердук каана бар. Мамлекеттик билим беруу стандарттары койгон талаптардын негизинде иштелип чыккан окутуу программалары жетишерлик ълчъмдъ бар. Окуу сабактарын ъз алдынча баяндоо боюнча, лекциялык жана практикалык сабактарга конспектилер даярдалып, студенттердин колдонуусу учун кенири шарттар тузулгон. Бирикмеде 2 лекциялык кааналары, 21 аудиториялар бар, жана окуу кааналары Ош шаардык аймактык оруканасында, Ош обл бириккен клиникалык ооруканасында, Ош аскердик гарнизондук госпиталында, “Мамедов жеке стоматологиялык поликлиникасында” «Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар» бирикмесинде 25 окутуучу, 1 лаборант эмгектенет. 1. Джораханов Икрам бирикме башчысы (дарыгер офтальмолог) 2. Айтмаматов Раим (дарыгер реаниматолог) 3. Арынов Замир (дарыгер хирург) 4. Амракулов Мырзабек (провизор) 5. Акылбеков Абибилла (дарыгер стоматолог) 6. Абдыманапов Бектур (дарыгер травматолог) 7. Муминжанов Камилжан (дарыгер стоматолог) 8. Исмайилов Аслиддин (дарыгер хирург) 9. Исаков Акылбек (ЛОР дарыгери) 10. Мамедов Анвар (дарыгер стоматолог) 11. Абдумаликова Минура (дарыгер реаниматолог) 12. Шамуратов Урустам (дарыгер офтальмолог) 13. Юлбарсов Элер (дарыгер реаниматолог) 14. Рахманов Таалайбек (дарыгер стоматолог) 15. Тынаева Айзирек (дарыгер стоматолог) 16. Райымбердиев Тынарбек (ЛОР дарыгери)