Гуманитардык Сабактар бирикмеси

portfolio_2

Медициналык колледжинин тарбиялык иштер боюнча
директорунун орун басары
Алдашов Шукурбек Кадырбекович

1971-жылы 25-ноябрда Ош областындагы Кара- Суу районуна караштуу Кара - Согот айылында туулган 1979- жылы айылдагы «Барпы» атындагы башталгыч мектепке 1-класска барган . 1989-жылы
10 классты Кара – Согот орто мектебинен аяктаган. 1990-жылы Советтик Армияга акырылып эки жыл кызмат отоп келген . 1997-жылы Ош мамлекеттик Университетин филология факультетине тапшырып,
2002-жылы бутургонун . 1999-жылдан 2008-жылга чейин «Кара- Согот» орто мектебинде кыргыз тили мугалими болуп иштеген. 2003- жылдан 2008- жылга чейин Катта- Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Кара –Согот айылдык кеңешине депутаттыка шайланган. 2008-жылынан баштап Кыргыз - Өзбек Университетинин медициналык колледжинде кыргыз тили окутуучусу болуп иштеп келе жатат. Медициналык колледжинин окуу иштери боюнча директор орун басары болуп эмгектеним келген, 2019-жылы шартка байланыштуу иштеген ишин алмаштырып, учурда тарбиялык иштери боюнча директор орун басарын аткарып келүүдө. 2012- жылдан баштап Катта –Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Ачы участкасынан жергиликтуу кеңешке депутат болуп шайланган. Үй-бүлөлүү эки уул , эки кыздын атасы

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин башчысы Арапова Акмөөр Дилмуратовна

1983-жылдын 4-мартында Баткен областына караштуу Кадамжай районундагы А.Масалиев айыл өкмөтүндөгү Көн айылында төрөлгөн. Жергиликтуу бала бакчада мектеп жашына чейин тарбияланган. 1990-2000- жылдарда А. Орозбеков орто мектебин аяктап, ушул эле жылы Кызыл –Кыя шаарындагы Баткен мамлекетик университетинин КТЭУИнун «Дүйнөлүк тилдер» факултетин 2005-жылы аяктаган. Алгачкы эмгек жолун 2005-жылы жогоруда аты аталган мектептен баштаган. 2007-жылы октябрь айынан тартып Кыргыз-Өзбек университетинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесине англис жана латын тилдеринин окутуучусу болуп ишке жайгашкан.2014-жылы сентябрь айынана тартып «Гуманитардык сабактар» бирикме башчысы болуп эмгектенүүдө. Үй-бүлөлүү эки уул, бир кыздын энеси.

portfolio_2

Медициналык колледждин усулчусу жана “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин “орус тили” сабагынын окуутучусу
Абдивалиева Гулмира Абимажитовна

1981-ж. 1-ноябрда Баткен облусуна караштуу Кызыл-Кыя шаарында туулган.
1987-1998жж. А. П. Гайдар атындагы орто мектебинде окуган. Ош Мамлекеттик университетинин филология факультетинин «Орус тили жана орус адабияты кошумча англис тили мугалими» адистигине 1998-ж. тапшырып 2003-ж. ийгиликтуу аяктаган.
2004-2005-жж. Кыргыз-Озбек университетинин медициналык факультетинин орус тили сабагынын окутуучусу. 2005-2010-жж. Кыргыз-Озбек университетинин медициналык колледжинин орус тили сабагынын окутуучусу. 2010-ж. тартып Кыргыз-Озбек университетинин медициналык колледжинин методисти.
2016-ж. «Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы» (орус тили)13.00.02. адистигинин аспиранты. Эл аралык илимий-практикалык конференцияларынын катышуучусу.
Үй-бүлөлүү 2 кыз, 2 уулдун энеси.

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин математика жана информатика сабагынын окуутучусу
Турсунов Паязбек Камчыбекович

1985-жылы 27-июлда Ош облусунун Алай районуна караштуу Сары - Могол айылында туулган. 2009-жылы Х.Алимсеитов атындагы орто мектебине тушкон. 2004-жылы ийгиликтуу аяктаган, ошол эле жылы. Ош Гуманитардык педагогикалык иниститутунун  Табият таануу математика факультетинин математика жана информатика адистигине окууга тапшырган. 2009-жылы ошол адистикти ийгиликтүү бүтүрүп, эмгек жолун 2009-жылы Алай районуна караштуу Сары - Могол айылынын Х. Алимсеитов атындагы орто мектебинде директордун катчысы жана информатика мугалими болуп эмгектенген . 2011-жылы. Кыргыз-Өзбек универсетинин биринчи проректорунун инженер-программист болуп, 2012-жылга чейин үзүрлүү иштеген. Ошол эле жылы Кыргыз-Өзбек университетинин Медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесине техник-оператор жана информатика сабагына, окутуучулук кызматына кабыл алынган. 2014-жылы Илим жана аспирантура бөлүмүн аяктаганмын Үй-бүлөлүү: 2 уул, 1 кыздын атасы. Эмгек стаж 9 - жыл

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин
философия жана Тарых сабагынын окуутучусу
Саримбаева Наргул Абдусатаровна

Саримбаева Наргул Абдусатаровна 1983-жылы 5 -апрелинде Ош шаарында туулган. 1989-жылы шаарындагы №36 орто мектептин 1-классына барып, ал мектепте 1998-жылга чейин билим алган.
1999-жылы Жалал-Абад областынын Сузак районун Жашасын айылынын П.Жуманазаров орто мектебинен 11-классты бүткөн. 2000-жылы мектепти аяктап КУУнун тарых филология факультетине тапшырган. 2005-жылы аты аталган окуу жайды артыкчылык диплому менен аяктап, ушул эле жылдын сентябрь айында аты аталган окуу жайдын Философия жана культурология кафедрасына окутуучу болуп эмгек жолун баштаган.
2006-жылы окуу жайдын «Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер» кафедрасында жана Медициналык колледждин «Гуманитардык сабактар» бирикмелеринде окутуучулук жумушун улантты. 2009-жылдан бери медициналык колледжде студенттерге тарых жана философия сабактарынан билим берип келе жатат. Учурда Үй–бүлөлүү 3 кыздын энеси.

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар”
бирикмесинин ангилис тили сабагыны окуутучусу
Машрапова Айнагул Абакировна

1982-жылы 22-июнда Ош областынын Кара Кулжа районун Сары-Булак айылында жумушчунун үй-бүлөсүндө туулган 1988-жылы «Кызыл-Октябрь» орто мектебине башталгыч класска барган.
1999-жылы мектепти аяктап, ушул эле жылы Ош Технологиялык Университетин «Эл аралык мамилелер» факультетине тапшырган. 2004-жылы ОшТУ нун аяктап, эмгек жолун 2003- жылы Ош шаарындагы №27 мектепте англис тили мугалими болуп баштаган.
Ал эми 2006- жылдан 2008- жылга чейин Ош областтык билим берүү башкармалыгына караштуу балдардын чыгармачылык бөлүмүнүн усулчусу, бөлүм башчысы болуп эмгектенген.
2009-жылдан баштап Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесинде чет тили жана латын тили окутуучусу болуп эмгектенип келет.
Үй-бүлөлүү, 2 баланын энеси.

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар”
бирикмесинин
“укук таануу” жана “кесиптик ишмердуулукту укуктук камсыздоо сабагынын окуутучусу Абдураимов Кадыралы Абсаматович

1980-жылы 24- ноябрда Араван районуна караштуу Тепе-Коргон айыл өкмөтүндөгү Бостон айылында туулган .
1987-жылы ушул айылдан «Кыргызстан» орто метебинде 1- класска барган.
1998-жылы орто мектепти аяктап Кыргыз- Өзбек университетинин юридика -бажы факультетине тапшырган .
2003-жылы аталган окуу жайдын юрисприденция адистигин аяктаган.
2003-жылы Аскердик кызматка чакырылган.
2008-жылы Кыргыз –Өзбек университетин медициналык коллежыинин укук- таануу сабагы боюнча мугалим болуп жумушка кирген.
2008-жылдан бери аталган окуу жайда студенттерге укук таануу жана кесипттик ишиердилууктуу укуктук камсыздоо сабактары билим берип келип жатат .
Үй-бөлөлүү 2 уул 1 кыздын атасы.

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин  “Кесиптик  математика”жана “Информатика” сабактарынын 
 окуутучусу Исхаков Улугбек Мухамеджанович

1978- жылы 18- мартта Ош шаарында туулган . 1984- жылы Ош шаарындагы Нариманов атындагы №7 мектепте 1 - класска барган .
1994-жылы 11-классты ошол эле мектептен аяктаган. 1994-1996- жылы Кыргыз-Түрк «Себат» лицейинде билим алган.
1996-жылы Ош Мамлекеттик Университетинин «Физика жана метематика» факультетине тапшырган. 2001-жылы ушул эле окуну аяктаганмын.
1999-жылдан баштап 2002-жылга чейин Ош шаарындагы №14 орто метебинде математика мугалими болуп иштеген.
2002-жылдан 2004-жылга чейин Кара – Суу районундагы
№69 Чынгыз Айтмаматов атындагы мектебинде
математика жана информатика сабагынан мугалим болуп
эмгектенген. 2004- жылынан баштап Кыргыз-өзбек университетинин 
медициналык колледжинде «Математика жана
информатика» сабагынан окутуучу болуп иштеп келе жатат.
Үй бүлөлүү  эки кыз  жана бир уулдун   атасы

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин
“Кыргыз тили” жана Манас таануу сабагынын окуутучусу
Муратов Толкунбек Рахманбердиевич

1973-жылы 19-октябрда Ноокат районуна караштуу Т.Зулпуев айыл окмотунун Айбек айылында търългън. Жети жашка чейин бала бакчада тарбияланып, 1981-жылы айылдагы «Октябрдын 50 жылдыгы» атындагы орто мектепте окуп билим алган. 1991-жылы мектепти аяктап,ушул эле жылдын куз айында аскердик кызматка чакырылган. 1991-1993-жылдары кызматты отоп, 1994-1998-жылдары айылдагы «Айбек» тамеки заводунда ферментатер-лаборант болуп иштегенмин. 1999-жылы Ош мамлекеттик университетине «Кыргыз Филология» факултетинин Кыргыз тили жана адабияты адистигине окууга тапшырган. 2000-жылдан баштап Ноокат районундагы «А.Абдуваитов» орто мектебинде окутуучулук кызматын баштаган. Ал жерде 2004-жылга чейин эмгектенип.2004-жылдан бери Кыргыз-Озбек университетинин медициналык колледжинин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин кыргыз тили мугалими болуп эмгектенет. 2013-жылы Ош областык профсоюз комитетинин «Ардак грамматасы» 2014-жылы Ош областык мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун «Ардак грамматасы» менен сыйланган. Үй-бүлөлүү 2-уулдун атасы

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин
“орус тили” сабагынын окутуучусу Алиханова Айнура мамазариповна

1969- жылы 19-ноябрда азыркы Ош областындагы Фрунзе районуна караштуу Хайдеркен шаарчасында туулган.
1976-жылы Карасуу районуна караштуу Отуз –Адыр айылында №75 Н.К. Крупская атындагы орто мектебинин 1-классынын босогосун аттаган.
1986- жылы аталган мектепти аяктап, ошол эле жылы Россия Федерациясындагы Магниторск шаарындагы Магниторский Мамлекеттик Педогогикалык Институнун «Ордена Знак Почета» атындагы филологиялык факультетине тапшырган.
1991-жылы жогоруда аты аталган окуу жайдын орус тили жана адабиятын ийгиликтуу аяктап ушул эле жылы Ош шаарындагы №14 орто мектебине мугалимдик жумушка кабыл алынган.
1992-жылы сентябрь айынан 1999- жылга чейин Отуз –Адыр Айылдагы №75 Н.К. Крупская окуу болум башчысы болуп иш- теген 1999-жылдын сентябрь айынан 2001- жылга чейин которуу
иретинде №13 « Отуз -Адыр» орто окуу болумунун башчысы
болуп эмгектенген. 2001- жылдын 2004- жылга чейин аты аталган мектепте директор болуп иштеген.
2006-жылдан азыркы мезгилге чейин Кыргыз-Озбек университетинин медициналык колледжинин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин окутуучу болуп эмгектенет.
Үй-бүлөлүү Бир уул, бир кыздын энесимин.

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин
“орус тили” сабагынын окуутучусу Абдувалиева Элмира Арипжановна


1982-жылы 5-ноябрда Ош шаарында туулган. 1989-жылы Ош шаарындагы В.В.Терешкова атындагы мектепте 1995-жылга чейин окуган.
Ушул эле жылы Ош шаарындагы У.Салиева атындагы мектеп лицейине кабыл алынып 1999-жылы аяктаган.
1999-жылы ОшМУнун филология факультетинин орус тили, адабияты жана кошумча англис тили адистигине тапшырып, 2004-жылы аяктаган.
2004-2007-жылга чейин Ош шаардык китепканада болум башчы болуп иштеген.
2007-жылдан бери Кыргыз-Озбек университетинин медициналык колледжинин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин орус тили мугалими болуп эмгектенет.
Үй-бүлөлүү 2-кыз, 2 уулдун энеси.

portfolio_2

Медициналык колледждин “Гуманитардык сабактар” бирикмесинин
“Кыргыз тили” жана “Манас таануу” сабактарынын окуутучусу
Баитова Бужамал Ташмурзаевна

1981-жылы Ош областынын Ноокат районуна караштуу Толос айыл окмотунун Ай-Тамга айылында туулган.
1988-жылы ушул айылдын Кызыл –Октябрь орто мектебинин биринчи классына барган.
Аталган мектепти 1999-жылы ийгиликтуу аяктап, ушул эле жылы Ош мамлекеттик университетинин филилогия факультетине тапшырган.
2004-жылы жогорку окуу жайдын кыргыз тили жана адабияты кошумча англис тили адистигин аяктап, ошол эле жылы Укук Бизнес жана компютердик технологиялар институтуна «Бажы жана дуйнолук тилдер» кафедрасынын кыргыз тили окутуучусу катары жумушка орношкон.
2007-жылы Кыргыз- Өзбек университетинин Медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмесине жумушка кабыл алынган.
Бугунку кундо аталган окуу жайда кыргыз тили жана манас таануу сабактарынан студенттерге билим берип келет.
үй-бүлөлүү 1уул 2 кыздын апасы.

  • CSS Templates
  • portfolio_2
  • banner
“ «Гуманитардык сабактар» бирикмеси. Бирикме башчысы Арапова Акмөөр Дилмуратовна

«Гуманитардык сабактар» бирикмеси К-ӨУнун, медициналык колледжинин курамындагы окуу бөлүгү болуп эсептелет. Бирикме К-ӨУнун мурдагы ректору А.И.Исманжановдун буйругу менен уюшулган.
Бирикме К-ӨУнун медициналык коллежинин негизги имаратында жана манежде спорттук зал, ошондой эле №-5 окуу корпусунун үчүнчү кабатында жайгашкан .
«Гуманитардык сабактар» бирикмеси 2005-жылдын сентябрь айынан тартып иштей баштаган. Бирикме уюшулган күндөн тартып төмөнкү жолдоштор бирикмени жетектешти:
2005-жылдын сентябрь айынан тарта 2007-2008-окуу жылына чейин У.М.Ашимов.
2008-2010-окуу жылдары У.А.Алымкулов.
2010-2011-окуу жылы А.А.Эргешова.
2011-2012-окуу жылы Б.А.Байтиков.
2012-2013-окуу жылы Ж.Т.Каденова
2014-2015-окуу жылынан Арапова Акмөөр бирикме башчысы болуп эмгектенип келе жатат.
Бирикме орто медицина кызматкерлерин даярдоого багыттылган иш чараларды уюштуруу, окутуучулардын студенттер менен иштөөдө чыгармачылыгын
өркүндөтүүнү алдыга максат кылып коюу менен план боюнча отурумдарда, окуу усулдук жана пландан тышкаркы иштерди өткөрүүнү пландаштырат. Ошондой
эле, бирикмеде англис тили, орус тили, кыргыз тили жумалыктары өткөрүлүп келет. Студенттердин жан дүйнөсүн угуу, аларга моралдык колдоо
көрсөтөөдө таланттуу жаштарды тандоо максатында «Студенттик жаз» лирикалык кечесин өткөрүү, бирикмеде салтка айланган жакшы саамалыктардын
бири. Андан сырткары университеттин ректораттын жана коллеждин директору менен биргеликте пландаштырылган иштерди алып барат.
Азыркы күндө «Гуманитардык сабактар» бирикмеси төмөнкү 11 сабакты өз ичине камтыйт:
1. Кыргыз тили жана адабияты
2. Манас таануу
3. Орус тили
4. Англис тили
5. Латын тили
6. Кыргызстан тарыхы
7. Философия
8. Кесиптик математика
9. Информатика
10. Кесиптик ишмердүүлүктү укуктук касыздоо
11. Дене тарбия
Бирикмеде бүгүнкү күндө төмөнкү окутуучулар курамы эмгектенип жатышат:
1. Арапова А.Д.- бирикме башчысы, чет тили жана латын тили мугалими.
2. Алдашов Ш.К. - кыргыз тили окутуучусу.
3. Баитова Б.Т.– кыргыз тили окутуучусу.
4. Бакашова Д.О.-кыргыз тили окутуучусу
5. Муратов Т.Р.-кыргыз тили окутуучусу
6. Алиханова А.М.- орус тили окутуучусу.
7. Абдувалиева Э.А.- изилденорус тили окутуучусу.
8. Абдивалиева Г.А.- орус тили окутуучусу.
9. Каденова Ж.Т.- чет тили жана латын тили окутуучусу.
10. Маширапова А. – чет тили жана латын тили окутуучусу.
11. Калилова Г.К.- чет тили жана латын тили окутуучусу
12. Абдураимов К.К – укук таануу жана КИУК окутуучусу.
13. Саримбаева Н.А.- тарых жана философия окутуучусу.
14. Акжолов О.- укук таануу жана КИУК мугалими
15. Исхаков У.М. - математика жана информатика , КИМК мугалими.
16. Каимов К.К.-дене тарбия мугалими
17. Токтобаев А.-дене тарбия мугалими
18. Назаров А.Х. - дене тарбия мугалими.
19. Агзамова Ж.-лаборант
«Гуманитардык сабактар» бирикмесинде 13 сабак өтүүчү каана жана 2 мультимедиалык аппарат менен камсыздалган лекциялык жана окуу каанасы, 3 интернет жебесине туташтырылган компьютердик класстар бар.