КОЛЛЕДЖДИН КЫСКАЧА ТАРЫХЫ

portfolio_2

Медициналык колледж училище катары 2005-жылдын 1-сентябрынан тартып университеттин өзүнчө структуралык бөлүмү болуп түзүлүп, иш жүргүзө баштаган (К-ӨУнун Окумуштуулар Кенешинин №1-протоколу, 01.09.2005-ж.). Билим берүү жана илим министрлигинин жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин талаптары боюнча Кыргыз-Өзбек университетинин Окумуштуулар кеңешинин 29.01.2009-ж. №10-протоколунун чечими менен медициналык училище медициналык колледж болуп кайрадан өзгөртүлүп түзүлгөн. Медициналык колледж адистерди даярдоо боюнча өзүнүн ишин КР “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, КР өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы №53-токтомунун негизинде бекитилген “Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүү мекемелери жөнүндөгү” Жобосунун жана Ош мамлекеттик социалдык университетинин (К-ӨУ) Окумуштуулар Кеңешинин 2009-жылдын 29-январындагы чечими менен бекитилген, (протокол №10) “Ош мамлекеттик социалдык университетинин (К-ӨУ) медициналык колледжи жөнүндөгү Жобосунун” негизинде иш алып барат. Медициналык колледж 2015-жылы КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан түзүлгөн аттестациялык комиссиянын чечими менен университеттин курамында аттестациялоодон ъткън (КР Билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясынын 08.07.2015-жылкы №922/1-буйругу). ОКУУ ПРОЦЕССИ, МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗАСЫ, КИТЕПКАНА ФОНДУ Медициналык колледждин материалдык-техникалык базасы азыркы мезгилдин талабына ылайыкташкан жогорку квалификациялуу билим берүүгө жөндөмдүү деңгээлде уюштурулган. Колледждин курамында акыркы үлгүдөгү 40 компьютери бар, 4 компьютердик класс, усулдук каана, анатомиялык музей, лабораториялар, стоматологиялык кабинеттер жана медициналык пункт иштеп жатат. Окуу процессинде колдонулуп жаткан жаткан жалпы компьютерлердин саны 70 тен ашуун. Бардык компьютердик класстар интернетке туташтырылган. Бардык адистиктер үчүн негизги сабактардан болуп эсептелген “Сестралык иштин негиздери” сабагынан керектүү өлчөмдөгү демонстрациялык жана үйрөнүп-машыгуучу муляждар, фантомдор, медициналык аспаптар жана башка окуу-усулдук, кърсътмъ куралдар менен жабдылуу аркылуу оорукананын кабыл алуу бөлүмүн, ийне саюучу каанасын жана бейтаптардын палатасын элестеткен атайын окуу кааналары түзүлгөн. Болочоктогу фармацевттерди даярдоо максатында аналитикалык жана фармацевтикалык химия, дары-дармектердин технологиясы, фармакогнозия жана фармакология тармактары боюнча окуу лабораториялары иштеп жатат. Терапиялык сабактар бирикмесинде керектүү медициналык эмеректер менен жабдылган бейтаптарды көрүү, медициналык процедураларды жасоо кааналары бар, ал кааналарда сабак өтүүгө атайын шарттар түзүлгөн. Гуманитардык сабактар бирикмесинде заманбап каражаттар менен толук камсыз болгон тил үйрөнүү кааналары түзүлүп, пайдаланууга берилген. Хирургиялык жана стоматологиялык сабактар бирикмеси окуу-усулдук жана көрсөтмө куралдар менен жабдылган кулак-мурун-тамак оорулары, көз оорулары, тиш жана ооз көңдөйү оорулары боюнча окуу кааналары менен камсыздалган. Ошондой эле бул сабактар бирикмесинде оорулууларды кабыл алууга толук мүмкүнчүлүгү бар атайын стоматологиялык кабинеттер иштеп жатат. Педиатрия, акушерлик жана гинекология сабактар бирикмесинин сабактары негизги окуу имаратында жайгашкан окуу кааналарында өткөрүлөт. Интерактивдүү доскалар менен жабдылган атайын кабинеттер студенттердин билимин өркүндөтүүгө орчундуу салым кошууда. Медициналык колледж дене тарбия сабактарын, жана ошондой эле спорттук мелдештерди уюштуруп өткөрүүгө жөндөмдүү спорт залы жана спорттук аянтчалар менен камсыз болгон. Окуу пландарына ылайык бардык сабактар боюнча 20000 ден ашуун окуу китептерин камтыган китеп фонду бар китепкана жана университеттин борбордук китепканасы иштейт. Студенттер үчүн медициналык колледждин окуу имаратында 72 орундуу окуу залы, ал эми университеттин 2-окуу имаратында жайгашкан борбордук китепканада 120 орундуу окуу залы кызмат кылат.

  • CSS Templates
  • portfolio_2
  • banner

К-ѲУнүн миссиясы

толук окуу>>>

К-ѲУнүн миссиясы – Коомдун билим берүү, илим, экономика жана социалдык чөйрөсүн ѳнүктүрүүгѳ жана атаандаштыкка жѳндѳмдүү адистерди даярдоо; коомдун адеп-ахлактык, маданий жана илимий баалуулуктарын сактоого жана арттырууга ѳбѳлгѳ болуу; кѳп маданияттуу билим берүү аркылуу Борбордук Азияда жашаган элдердин ортосундагы достукту бекемдѳѳ. 

Миссия КУУ

Миссия КУУ – подготовить конкурентоспособных специалистов, способных развивать образование, науку и экономику Кыргызстана; способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества; укрепить дружбу между этносами, проживающими в Центральной Азии через поликультурное образование.