Жаңылыктар .

2020-жылдын, 2-майында медициналык колледждин...

Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин...